hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình » Chuyện Xưa Tích Củ [4341271] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   4.0/7 - 30 votes
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Chuyện Xưa Tích Củ

  Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

  Chuyện Xưa Tích Củ  MỤC LỤC 

  Ông Khổng Lồ đúc chuông
  Cây mắc cỡ
  Người chồng bất nghĩa
  Con trâu bay
  Ông địa làng Bình Sùng
  Người vợ bé tài đức
  Săn chuột
  Núi Thị Vãi
  Vì con gà mà giết mẹ
  Ma Thần Vòng
  Con ong và con tu hú
  Người chết trả nợ cũ
  Cọp thổi sừng trâu
  Chùa Thầy Thiếm ở Núi Sập
  Thương nước thương dân
  Lộc Giác Chơn Nhơn
  Tham thì thâm
  Bà Kiêm Giao
  Cây Kỳ Nam
  Nhân tài của làng Ông Văn
  Cụ Đồ Chiểu giả điếc
  Ông Tăng Chủ nuôi cọp bạch
  Tích Bà Đen ở núi Tây Ninh
  Con gián, con nhền nhện
  Con vạc ăn đêm
  Theo thơ vận từ thứ
  Công chúa Mai Châu
  Hoàng hậu Tàu ở Việt Nam
  Xã Định kiện Bà Cố
  Ma rừng
  Bài thơ Chợ Quán
  Truyện Nghĩa Hổ
  Người rừng
  Đứa con thần
  Lọt sổ Diêm đình
  Người chết trả ơn
  Vợ khôn chồng dại
  Chồng giết vợ
  Con dơi
  Bộ râu còi
  Ông vua heo
  Thằng làm biếng gặp thời
  Thần linh phò hộ
  Con ngỗng có mồng trắng
  Sao Hôm Sao Mai
  La Sơn Phu Tử
  Bão lụt năm Thìn
  Cô hồn đền ơn
  Bông Thủy Tiên
  Ông Thần xã Đình Lập
  Con thỏ, con chim nắc nước, con muỗi
  Rụng lông vịt
  Hai ông quan thanh liêm
  Ăn mày xin vàng
  Anh bán vải
  Tích con chim Hít Cô
  Tích chùa Long Giáng
  Ông Vu Công trừ tà
  Con cọp và cậu học trò
  Tên trộm vịt
  Chuyện Thầy Thím
  Nữ anh hùng Bùi Thị Xuân
  Ăn trầu ngắt đuôi
  Kép Hứa Văn Hát Bội
  Thần Phạm Nhĩ hóa ra cọp
  Tích cây nhơn sâm
  Rắn già rắn lột
  Ông Huỳnh Mẫn Đạt
  Con cá nược
  Sự tích cá he hay cá nược
  Chó mực, ngựa ô
  Vần thơ yêu nước
  Núi Yên Tử ở Hải Dương
  Ông Nguyễn Mại xử án
  Thần đồng đầu thai
  Ông tiên sư làm nghề lọng
  Tích về cái yên ngựa
  Vương Thập xuống âm phủ
  Anh em họ Trương
  Thằng Cuội, Cây Đa
  Cá hóa long
  Tích con rệp
  Cái chuông, cái trống, cái mõ
  Kiếm Bạc Kiên Giang
  Thập Bát La Hán
  Sự tích Vũng Tàu
  Hổ huyệt
  Đứa con ăn mày
  Chợ Mảnh Ma Nam Định
  Bà Châu Thị Phú
  Giai ngẫu tự nhiên thành
  Ác báo
  Con rắn thần
  Ma chó
  Ông thầy tiên tri
  Tiên hóa thành … trâu
  Đôi sam
  Cọp được phong thần
  Loài khỉ chai đít
  Con kiến vàng
  Cô gái nhà giàu hóa thành con muỗi
  Rắn và rùa
  Tại sao nước biển mặn
  Mẹ gà con vịt
  Hầm vàng, hầm bạc
  Kiếp con tằm
  Sự tích trái thơm
  Tại sao con voi có vòi
  Cái bình voi
  Thần chết và thần sống đánh cờ
  Ông trạng lấy rùa
  Nàng chuột trinh tiết
  Gió biết tương tư
  Ba anh dốt làm thơ
  Con chó đá
  Giết chó khuyên chồng
  Người con chí hiếu
  Sinh con rồi mới sinh cha
  Anh khờ đi buôn
  Ba phần gia tài
  Chim bắt cô trói cột
  Cứu vật - vật trả ơn, cứu nhân - nhân trả oán
  Cái chân vịt
  Tích chim đa đa
  Cua, rùa, cá đuối
  Tích trái sầu riêng
  Ông tiến sĩ mọc lông dê
  Con mèo của Cống Quỳnh
  Chữ Đồng Tử
  Bầy thiêu thân
  Trái dưa hấu
  Chuyện quạ sói đầu
  Ông trạng mười hai tuổi
  Chim chèo bẻo
  Trạng Trình
  Cây khế bằng vàng
  Sự tích chùa Một Cột
  Thằng Lía
  Sự tích Hòn Vọng Phu
  Người thiếu phụ Nam Xương
  Cây đa bến cũ
  Truyện người lấy cóc
  Cái cân và cục máu
  Thần núi Tản Viên
  Kẻ trộm thành Phật
  Con rùa vàng
  Tích cái ống nhổ
  Bà Huyện Thủy Đường
  Cây tre trăm mắt
  Ông quan tuổi tý và con chuột bằng vàng
  Truyện con chó đá
  Tại sao cọp ghét mèo
  Sóng thần ở Phá Tam Giang
  Anh đánh cá và công chúa Thủy Tề
  Nhà sư và con cá kình
  Chuyện cá trê và con cóc
  Từ Thức gặp tiên
  Tích Nguyệt Lão tơ hồng
  Sự tích Tháp Bà
  Chuyện Thương Công Lê Văn Duyệt chém Lãnh Tạo
  Chuyện ông Cống Quỳnh
  Tích cây mía và lễ chiêu hồn
  Viên ngọc quạ
  Cọp hút á phiện
  Anh cả và anh hai
  Ông Cọp đình Tân Kiểng
  Ông Nguyễn Chất
  Bãi Ông Nam ở Cà Mau
  Sự tích Bà Mã Châu
  Đức hạnh của bà Thái Hậu Từ Dũ
  Chàng rễ khờ
  Cọp không biết trèo cây
  Mãng xà vương ở Tân Bằng
  Tiếng hát của Hà Ô Lôi
  Mạnh mẫu dạy con
  Truyện Phù Đổng Thiên Vương
  Thầy pháp sợ ma
  Dốt đặc hơn chữ lỏng
  Muôn sự của chung
  Con bạch trĩ
  Sự tích cây phướng
  Quẻ tử vi tốt xấu
  Lý Ông Trọng đánh giặc Hung Nô
  Người bán dầu
  Tích ông Bổn
  Ông Thổ địa Đằng Châu
  Truyện Phạm Tử Hư
  Sự Tích Mả Ngụy
  Truyện Ngọc Vân công chúa
  Người cõi trần xuống thăm địa ngục
  Hoàng đế bán hành
  Ông tổ nghề in là ai?
  Trạng Bùng, ông tổ nghề dệt Việt Nam
  Chuyện Phật Thích Ca và sự tích cây Nêu
  Ông Hoàng Tử Cam
  Huyền Trân công chúa và hai châu Ô, Lý
  Sự tích cây pháo
  Sự tích bông thủy tiên
  Truyện hai con ngỗng chung tình
  Hồn Trương Hoa, ma hàng thịt
  Ông Cống Quỳnh tiếp vua và sứ Tàu
  Người ăn khỏe nhất nước Nam
  Con thằng mõ làm quan trạng
  Cao nhân tất hữu cao nhân trị
  Truyện công chúa Liễu Hạnh
  Truyện thằng trời đánh
  Vì cười mà chết
  Sự tích chùa Thủ Huồn
  Ông tổ làm da ở Việt Nam
  Truyện kho vàng ở tỉnh Sơn Tây
  Người hóa thành chim
  Chuyện ni cô Tuệ Không
  Mài dao dạy vợ
  Núi Hàm Rồng ở Thanh Hóa
  Voi tập trận
  Đầm Tôm ở Thanh Hóa
  Hiền Vương giết người đẹp
  Con Trĩ, loài chim quý của Việt Nam
  Con tôm đền ơn
  Người khuất mặt ở rừng U Minh
  Gương vỡ lại lành
  Người đàn bà ghen tuông
  Đạo sĩ núi Na
  Cá thần và cá ma
  Con ranh, con lộn
  Quỷ thần bất trắc

   

  ÔNG KHỔNG LỒ ĐÚC CHUÔNG

  Nghề đúc chuông bắt đầu có ở Việt Nam vào khoảng năm 1220 đời nhà Lý.

  Lúc ấy, Ngọc Hoàng ra lệnh cho ông Khổng Lồ xuống giúp dân Việt. Ban đầu, ông Khổng Lồ vào chùa tu.

  Một hôm, ông tâu với vua nhà Lý rằng: -Xin bệ hạ cho phép bần tăng qua bên Tầu, lấy ngọc ngà châu báu.

  Vua nhà Lý bằng lòng. Ông Khổng Lồ bèn mang bị, mang gậy đi qua nước Tàu, đến đâu ăn xin đến đó. Ngày nọ đi tới kinh đô, ông nài nỉ vào bái yết vua Tàu.

  Vua Tàu hỏi: -Hòa Thượng vào đây có việc chi?

  Ông Khổng Lồ đáp: -Tâu bệ hạ, bần tăng xin phép được vào kho tàng để thỉnh chút ít đồng đen đem về đúc chuông thờ Phật. Bần tăng không lấy nhiều, chỉ xin đầy bị nhỏ này.

  Thấy cái bị của ông Khổng Lồ không lớn mấy, vua bằng lòng cho phép ông vào kho.

  Trước cửa kho, có tượng một con trâu to lớn đúc bằng vàng ròng. Quan Tàu giữ kho nói với ông Khổng Lồ, giọng mỉa mai: -Tôi cho Hòa thượng con trâu vàng này, nếu Hòa thượng vác nổi đem về An Nam.

  Biết rằng quan giữ kho khinh khi mình, ông Khổng Lồ đáp: -Bần đạo làm sao vác nổi nó. Là người tu hành, bần đạo chỉ muốn thỉnh chút ít đồng đen đem về đúc chuông.

  Vào tới kho đồng đen, ông Khổng Lồ hốt đồng bỏ vào bị. Bỏ vào rất nhiều mà không thấy đầy vì bị của ông có phép. Chừng đầy bị thì kho của vua Tàu đã lưng hơn phân nửa. Quan giữ kho hoảng sợ biết ông Khổng Lồ là kẻ dị thường, bèn cấp báo cho vua hay. Lập tức, vua Tàu sai quân sĩ tới vây. Vì số đồng đen mang nhiều quá, ông Khổng Lồ không thể nào hóa phép thành con chim để bay được. Ông phải chạy rất nặng nhọc, vất vả. Quân Tàu đuổi theo gần kịp, nhờ họ cưỡi ngựa. Nguy hiểm làm sao, ông Khổng Lồ chạy tới sông Hồng Hà. Lập tức, ông lấy cái nón thả xuống nước, đứng trên nón. Nón ấy hóa ra chiếc thuyền chở ông và bị đồng đen đến bên kia sông. Quân Tàu hoảng sợ, không dám đuổi theo.

  Thành Hà Nội thuở ấy gọi là Bắc Thành. Về tới đó, ông Khổng Lồ nhờ mấy người thợ rèn thụt ống bể lên để rèn một cái chuông thật lớn. Ông căn dặn: rèn thế nào cho chuông này giống hình cái bông sen nở, khi đánh vào thì kêu rền lên khắp nơi, khắp chốn ai cũng nghe.

  Vì họ là thợ rèn không chuyên môn đúc đồng nên cái chuông không được như ý muốn. Rốt cuộc ông Khổng Lồ dùng đất sét nắn kiểu khuôn trước, rồi đổ đồng vào sau. Nhờ vậy, cái chuông hoàn thành.

  Ông Khổng Lồ bèn sửa sang cuộc lễ tạ ơn Phật Trời. Đúng ngày ông đánh chuông. Mấy tiếng đầu vang rền ngân nga Đông, Tây, Nam, Bắc ai nấy đều hay biết … Đến đỗi con trâu bằng vàng đứng giữ kho bên Tàu cũng giật mình. Ngỡ rằng trâu mẹ gọi mình, tượng trâu vàng nọ chạy một mạch từ kinh đô nước Tàu qua tới kinh đô nước Việt Nam thời ấy.

  Ông Khổng Lồ vừa mừng, vừa sợ hãi. Mừng vì thấy của cải mà người Tàu vơ vét của dân Việt Nam bấy giờ trở về Việt Nam. Sợ vì e vua Tàu cử đại binh qua xâm chiếm nước nhà phen nữa. Bởi vậy, ông liệng cái chuông nọ xuống Hồ Tây. Con trâu vàng nọ cũng nhảy xuống nước theo mẹ.

  Đời sau, ông Khổng Lồ được tôn thờ là Thần đúc chuông.


   
   
   
  nguồn: e-thuvien.com

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Tam Hạp Bửu Kiếm

  Thanh Phong

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646836]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502828]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639956]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471680]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341272]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600893]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690030]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2496890]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300818]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010775]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972348]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1549020]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470202]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445929]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204100]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150757]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078878]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062620]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028952]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026558]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959505]
  25.Quỷ Bảo [921865]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907656]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905346]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877085]
  29.Hắc Nho [852220]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843269]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840122]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756104]
  33.Tru Tiên [747835]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745345]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661957]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622482]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592513]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569436]
  39.Hoàn Hảo [557803]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536838]
  41.Tầm Tần Ký [512087]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456434]
  43.Thiên Đường [452719]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450987]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439837]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434060]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427542]
  48.Cậu Chó [417317]
  49.If You Are Here [411882]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408303]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm