hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
TRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNAUTHORCATEGORYREAD
 Chiều Sương  Bùi HiểnTruyện Ngắn5368
 Chuyến Xe Thời Gian  Bùi HiểnTruyện Ngắn4050
 Nằm Vạ  [8]
     ¬ Nằm Vạ
     ¬ Phán Và Giáo
     ¬ Hai Anh Học Trò Có Vợ
     ¬ Nắng Mới
     ¬ Một Người Thanh Niên
     ¬ Thằng Xin
     ¬ Thế Sự Thăng Trầm
     ¬ Ma Đậu
Bùi HiểnTập Truyện20804
 Nhà Xác  Bùi HiểnTruyện Ngắn4873
 Ba  Ðỗ Ðức ThuTruyện Ngắn5028
 Đi Chơi Tết  Đỗ Đức ThuTruyện Ngắn3823
 Nguyễn Trãi Phá Đông Đô  [4] Đông GiangTruyện Dài
Dã Sử
1811
 Bùn Lầy Nước Đọng  [3] Hoàng ĐạoPhi Hư Cấu1310
 Con Đường Sáng  [19] Hoàng ĐạoTruyện Dài7098
 Trước Vành Móng Ngựa  [52] Hoàng ĐạoPhi Hư Cấu
Phóng Sự
3488
 Tố Tâm  [5] Hoàng Ngọc PháchTruyện Dài
Tình Cảm
33347
 Ai Làm Được  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài28835
 Ái Tình Miếu  [11] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài32097
 Bỏ Chồng  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài33971
 Bỏ Vợ  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài17425
 Bức Thơ Hối Hận  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài27387
 Cay Đắng Mùi Đời  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài17146
 Cha Con Nghĩa Nặng  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài24013
 Chị Ðào, Chị Lý  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài17977
 Chúa Tàu Kim Qui  [17] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài22354
 Chút Phận Linh Đinh  [15] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài22641
 Con Nhà Giàu  [17] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài32051
 Con Nhà Nghèo  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài16272
 Cư Kỉnh  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài14142
 Cười Gượng  [3] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9094
 Dây Oan  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài14348
 Ðại Nghĩa Diệt Thân  [16] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài14593
 Đoá Hoa Tàn  [11] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài18064
 Ðoạn Tình  [13] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài21758
 Đỗ Nương Nương Báo Oán  [14] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài
Dã Sử
13979
 Hai Khối Tình  [14] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài18478
 Hai Thà Cưới Vợ  [4] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài10128
 Hai Vợ  [9] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài14004
 Hạnh Phúc Lối Nào  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài15367
 Kẻ Làm Người Chịu  [14] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài16876
 Khóc Thầm  [13] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài19069
 Lạc Đường  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài13801
 Lời Thề Trước Miễu  [3] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài6355
 Lòng Dạ Ðàn Bà  [3] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài13300
 Mẹ Ghẻ Con Ghẻ  [24] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài42763
 Một Chữ Tình  [9] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9271
 Một Ðoá Hoa Rừng  [4] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9540
 Một Đời Tài Sắc  [8] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài11563
 Nam Cực Tinh Huy  [32] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài
Dã Sử
17031
 Nặng Gánh Canh Thường  [14] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài
Dã Sử
10597
 Ngọn Cỏ Gió Đùa  [21] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài30464
 Người Thất Chí  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9343
 Nhơn Tình Ấm Lạnh  [16] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài15578
 Nợ Đời  [20] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài31500
 Nợ Tình  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài8075
 Ông Cử  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9087
 Ở Theo Thời  [11] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài11971
 Sống Thác Với Tình  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài15506
 Tại Tôi  [13] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài16107
 Tân Phong Nữ Sĩ  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài11309
 Thầy Chung Trúng Số  [4] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài6813
 Thầy Thông Ngôn  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài13697
 Thiệt Giả - Giả Thiệt  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài7967
 Tiền Bạc Bạc Tiền  [8] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài11208
 Tình Mộng  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài11987
 Tơ Hồng Vương Vấn  [26] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài29472
 Từ Hôn  [5] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài8199
 Vì Nghĩa Vì Tình  [19] Hồ BIểu ChánhTruyện Dài18496
 Vợ Già Chồng Trẻ  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài17895
 Ý Và Tình  [15] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài17992
 Anh Đỏ Phụ  Hồ DzếnhTruyện Ngắn5411
 Chân Trời Cũ (Còn tiếp)  [14]
     ¬ Ngày Gặp Gỡ
     ¬ Người Chị Dâu Tôi
     ¬ Con Ngựa Trắng Của Ba Tôi
     ¬ Lòng Mẹ
     ¬ Chú Nhì
     ¬ Mơ Về Nước Chúa
     ¬ Hai Anh Em
     ¬ Vừa Một Kiếp Người
     ¬ Em Dìn
     ¬ Thằng Cháu Đích Tôn
     ¬ Ngày Lên Đường
     ¬ Chị Yên
     ¬ Sáng Trăng Suông
     ¬ Thiên Truyện Cuối Cùng
Hồ DzếnhTập Truyện48916
 Trong Bóng Rừng  Hồ DzếnhTruyện Ngắn4217
 Buồn Đêm Mưa  Huy CậnThơ5118
 Ai Mua Hành Tôi  Khái HưngTruyện Ngắn12841
 Băn Khoăn  [19] Khái HưngTruyện Dài15179
 Cái Ve  [13]
     ¬ Cái ve
     ¬ Một nhà hiền triết
     ¬ Bắt trộm
     ¬ Hai con mắt
     ¬ Tế thành hoàng
     ¬ Sanh cà bung
     ¬ Người vợ mù
     ¬ Sư Tuệ
     ¬ Lòng tốt
     ¬ Linh hồn
     ¬ Trăng thu
     ¬ Biển
     ¬ Sự bí mật của anh Chế
Khái HưngTập Truyện5060
 Đẹp  [2] Khái HưngTruyện Dài3765
 Đợi Chờ  [8]
     ¬ Đợi chờ
     ¬ Bên Hongay
     ¬ Biến đổi
     ¬ Chùa Hương
     ¬ Bến đò năm xưa
     ¬ Cháu nhà quan
     ¬ Sín-sáng
     ¬ Dưới ánh trăng
Khái HưngTập Truyện18208
 Đội Mũ Lệch  [27]
     ¬ Tha Vỏ Quít Ăn Nắm Ngấu
     ¬ Cái Đồng Hồ Đao Tay
     ¬ Mãn Đình Hồng
     ¬ Sỹ
     ¬ Liều Thuốc Tây
     ¬ Cáo Ốm
     ¬ Ăn Miếng Trả Miếng
     ¬ Tiệc Tranh
     ¬ Bảng Công Ty
     ¬ Phá Cỗ
     ¬ Trong Kỳ Thi Sơ Học Yếu Lược
     ¬ Trăng Suông
     ¬ Bàn Việc Làng
     ¬ Phàn Nàn
     ¬ Mưu Cao
     ¬ Trúng Số
     ¬ Ba Nước Cờ
     ¬ Cơ Điện Thoại
     ¬ Cầm Vườn
     ¬ Bá Cáo Việc Riêng
     ¬ Đi Ra Thôi
     ¬ Cây Thần Tiên
     ¬ Lỡ Quá Ga
     ¬ Trả Thù
     ¬ Tắm Biển
     ¬ Thoát
     ¬ Chơi Ô-tô
Khái HưngTập Truyện22846
 Đồng Bệnh  [3] Khái HưngTruyện Kịch2155
 Dọc Đường Gió Bụi  [12]
     ¬ Dọc Đường Gió Bụi
     ¬ Tiếng Dương Cầm
     ¬ Bên Đường Dừng Bước
     ¬ Cô Hàng Nước
     ¬ Hai Cảnh Trụy Lạc
     ¬ Bãi Sậy Vườn Cam
     ¬ Con Chim Vàng Khuyên
     ¬ Trong Nhà Thương
     ¬ Thưa Chị
     ¬ Chén Trà Mạn Sen
     ¬ Nghĩa Cái Cười
     ¬ Điên
Khái HưngTập Truyện58353
 Gia Đình  [4] Khái HưngTruyện Dài1233
 Good Heart  Khái HưngEnglish5205
 Hạnh  [5]
     ¬ Hạnh
     ¬ Hai Người Bạn
     ¬ Tương Tri
     ¬ Thời Chưa Cưới
     ¬ Một Buổi Đầu
Khái HưngTập Truyện4125
 Hồn Bướm Mơ Tiên  [9] Khái HưngTruyện Dài27495
 Khúc Tiêu Ai Oán  [4] Khái HưngTruyện Kịch1046
 Lời Nguyền  [12]
     ¬ Lời Nguyền
     ¬ Bóng Giai Nhân
     ¬ Hổ !
     ¬ Tây Xông Nhà
     ¬ Quan Công Sứ
     ¬ Nhung
     ¬ Câu Chuyện Văn Chương
     ¬ Dưới Ánh Trăng
     ¬ Tiếng Người Xa
     ¬ Người Anh Hùng
     ¬ Tiếng Người Xa
     ¬ Đợi Tết Trong Tù
Khái HưngTập Truyện11068
 Monk Tue  Khái HưngEnglish5629
 Người Vợ Mù  Khái HưngTruyện Ngắn9983
 Những Ngày Vui  [3] Khái HưngTruyện Dài2578
 Nửa Chừng Xuân  [18] Khái HưngTruyện Dài32508
 Số Đào Hoa  [6]
     ¬ Số đào hoa
     ¬ Đi Nam-Kỳ
     ¬ Linh hồn thi-sĩ
     ¬ Ada Kwaden
     ¬ Hoàng-Oanh
     ¬ Cái thù ba mươi năm
Khái HưngTập Truyện6189
 Thoát Ly  [28] Khái HưngTruyện Dài32094
 Thừa Tự  [2] Khái HưngTruyện Dài3578
 Tiếng Suối Reo  [33]
     ¬ Tức nước cờ
     ¬ Lính mới tập đi
     ¬ Ông Đồng phương
     ¬ Võ Thái Hà
     ¬ Yêu đời
     ¬ Tôi sẽ đổi ônq lên Thượng du
     ¬ Câu truyện cổ tích hay là truyện bốn người nàng dâu
     ¬ Ông đồ Lương Sơn
     ¬ Ông đồ Đạc
     ¬ Nửa cái thỏ bò
     ¬ Để của bỉ mật
     ¬ Hồn hoa
     ¬ Vường nhương và nhong nhong
     ¬ Câu truyện đò giọc
     ¬ Báo thù
     ¬ Kiêng I
     ¬ Kiêng II
     ¬ Mười tám đời Hùng Vương
     ¬ Cóc cần, ông cóc cần
     ¬ Cai thuốc phiện
     ¬ Sư nữ với Lê Sinh
     ¬ Cờ lối mới
     ¬ Hát trống quân
     ¬ Chữ nho
     ¬ Một anh tinh nghịch
     ¬ Chí khí
     ¬ Ông cử giã cho nó
     ¬ Bói Kiều
     ¬ Một trận hăng hái
     ¬ Cải vòng luẩn quẩn
     ¬ Con mèo
     ¬ Ba Ếch sỏ ngọt
     ¬ Lên sĩ, xuống sĩ
Khái HưngTập Truyện1277
 Tiêu Sơn Tráng Sĩ  [49] Khái HưngTruyện Dài
Dã Sử
44000
 Trống Mái  [32] Khái HưngTruyện Dài37876
 You Must Live  Khái HưngEnglish3529
 Gánh Hàng Hoa  [13] Khái Hưng
Nhất Linh
Truyện Dài31084
 Vợ Nhặt  [11]
     ¬ Đứa con người vợ lẽ
     ¬ Đứa con người cô đầu
     ¬ Người kép già
     ¬ Vợ nhặt
     ¬ Làng
     ¬ Con Mã Mái
     ¬ Con chó xấu xí
     ¬ Anh chàng hiệp sĩ gỗ
     ¬ Ông Cản Ngũ
     ¬ Đôi chim thành
     ¬ Chó săn
Kim LânTập Truyện12024
 Cái Hột Mận  [15] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
13172
 Chế Bồng Nga  [3] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
5991
 Chiếc Ngai Vàng  [11] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
6978
 Chiếc Nỏ Cánh Dâu  [12] Lan KhaiTruyện Dài9149
 Cô Dung  [13] Lan KhaiTruyện Dài12832
 Đỉnh Non Thần  [15] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
11495
 Gái Thời Loạn  [22] Lan KhaiTruyện Dài23220
 Hồng Thầu  [16] Lan KhaiTruyện Dài4485
 Lầm Than  [18] Lan KhaiTruyện Dài13615
 Liếp Li  [3] Lan KhaiTruyện Dài4199
 Liếp Ly  [10] Lan KhaiTruyện Dài6510
 Mực Mài Nước Mắt  [9] Lan KhaiTruyện Dài7293
 Rừng Khuya  [10] Lan KhaiTruyện Dài13048
 Suối Đàn  [11] Lan KhaiTruyện Dài7370
 Thành Bại Với Anh Hùng  [10] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
6763
 Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm  [10] Lan KhaiTruyện Dài4449
 Tội Nhân Hay Nạn Nhân  [21] Lan KhaiTruyện Dài9891
 Tội Và Thương  [11] Lan KhaiTruyện Dài7054
 Truyện Đường Rừng  [9]
     ¬ Người lạ
     ¬ Ma thuồng luồng
     ¬ Con thuồng luồng nhà họ Ma
     ¬ Con bò dưới Thủy tề
     ¬ Đôi vịt con
     ¬ Mũi tên dẹp loạn
     ¬ Người hóa hổ
     ¬ Tiền mất lực
     ¬ Gò Thần
Lan KhaiTập Truyện6233
 Ba Ngày Luân Lạc  [22] Lê Văn TrươngTruyện Dài30286
 Người Anh Cả  [10] Lê Văn TrươngTruyện Dài5764
 Những Đồng Tiền Siết Máu   [5] Lê Văn TrươngTruyện Dài7225
 Trước Cảnh Hoang Tàn Đế Thiên Đế Thích  [5]
     ¬ Trước Cảnh Hoang Tàn Đế Thiên Đế Thích
     ¬ Cái Xó Bếp
     ¬ Cánh Tay Đứa Trẻ
     ¬ Con Quay
     ¬ Hai Hào
Lê Văn TrươngTập Truyện9608
 Trường Đời  [35] Lê Văn TrươngTruyện Dài8916
 Chiếc Cáng Xanh  [7] Lưu Trọng LưTruyện Dài8134
 Khói Lam Chiều  [6] Lưu Trọng LưTruyện Dài8765
 Bài Học Quét Nhà  Nam CaoTruyện Ngắn5222
 Chí Phèo  [5]
     ¬ Lão Hạc
     ¬ Đời Thừa
     ¬ Mua Nhà
     ¬ Trăng Sáng
     ¬ Chí Phèo
Nam CaoTập Truyện22357
 Điếu Văn  Nam CaoTruyện Ngắn3325
 Sống Mòn  [20] Nam CaoTruyện Dài63527
 Anh Gắng Nuôi Con  Ngọc GiaoTruyện Ngắn4594
 Bến Đò Rừng  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3640
 Cát Bụi  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3069
 Chợ Chiều  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2916
 Chú Hai Huấn  [6] Ngọc GiaoTruyện Dài7576
 Cô Gái Làng Sơn Hạ  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3398
 Để Lòng  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2643
 Đôi Mắt Đẹp  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2854
 Đời Tư Lã Bố  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2913
 Hằn Học  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2606
 Một Chuyện Quái Đản  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3074
 Một Đêm Mưa Móc  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3623
 Một Đêm Vui  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2904
 Người Gác Đêm  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2620
 Những Đêm Sương  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2356
 Xóm Nghèo Ăn Tết Chó  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3480
 Yên Hoa  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2656
 Dao Cầu Thuyền Tán  [5]
     ¬ Tôi Còn Sống Vì Không Uống Thuốc
     ¬ Chữa Khoán Hết Các Bệnh
     ¬ Thầy Lang Thỏ Đực
     ¬ Cụ Lang Bần
     ¬ Không Nên Quên Một Bọn Văn Sĩ
Ngô Tất TốTập Truyện14293
 Lều Chõng  [21] Ngô Tất TốTruyện Dài26774
 Tạp Văn  [35]
     ¬ Kiểu Đất Ở Phố Hàng Trống
     ¬ Mười Năm Nữa Báo Chí Bắc Kỳ Sẽ Cổ Động Đến "Thò Lò", "Quay Đất"
     ¬ Mấy Lời Nhắn Nhủ Các Ông Đồ Báo Chí Bắc Kỳ Sẽ Cổ Động Đến "Thò Lò"
     ¬ Hỡi Đồng Bào Việt Nam Chúng Ta Nên Vẽ Mình Cho Con Cái Chúng Ta
     ¬ Đừng Giở Những Ngón Ấy Ra Nữa
     ¬ Xin Nhờ Lơmuya Cát Tường Việc Này Nữa
     ¬ Giết Người Lấy Của
     ¬ Kính Mừng Việt Nam Tổ Quốc Và Tiếc Thay Cho Làng Báo Của Nó
     ¬ Bãi Nước Bọt Trên Mặt Một Ông Tuần Phủ
     ¬ Con Cháu Khôn Hơn Ông Vải ?
     ¬ Cứ Để Cho Nó Chết
     ¬ An Nam Lại Sinh Thánh
     ¬ Việc Này Lại Phải Nhớ Đến Cụ Nghè Bân
     ¬ Bắc Ninh Cầu Cứu
     ¬ Họ Vẫn Ăn Vào Cái Xác Chết
     ¬ Người Có Danh Vọng Trong Làng
     ¬ Báo Tân Việt Nam Và Vợ Chu Mãi Thần
     ¬ Họ Lại Kiếm Ăn Vào Nắm Xương Khô
     ¬ Trừ Nạn Cho Vay Nặng Lãi, Lại Nảy Ra Nạn Bán Rẻ
     ¬ Cô Tây Hoẻn
     ¬ Té Ra Ông Bùi Tiến M... Trúng Số Không Vì Vận Đỏ
     ¬ Phải Hỏi Ngôi Đền Ấy Thờ Ông Nào Đã
     ¬ Thế Thì Nhà Báo Là Ông Trời
     ¬ Tội Trạng Cô Vũ Thị Cúc
     ¬ Tội Tại Bà Chúa Hàng Trống
     ¬ Việc Tuần Phòng Ở Các Làng
     ¬ Đẻ Chậm Mất Vài Nghìn Năm
     ¬ Một Người Oan, Một Người Không Oan
     ¬ Bà Già Đã Tám Mươi Tư, Ngồi Trong Cửa Sổ Đưa Thư Kén Chồng
     ¬ Hết Năm
     ¬ Bà Ấy Chỉ Hiểu Lầm Một Câu Truyện Kiều
     ¬ Lời Của Giản Ung Đã Được Thực Hành
     ¬ Thuốc Lậu, Chuyện Kiếm Hiệp, Vé Sổ Xố Giả Và Cụ Nguyễn Thượng Hiền
     ¬ Nguyễn Khắc Nương Và Bà Bé Tý
     ¬ Chủ Nghĩa "Tự Do Luyến Ái"
Ngô Tất TốTập Truyện83938
 Tắt Ðèn  [27] Ngô Tất TốTruyện Dài28107
 Trong Rừng Nho  [13] Ngô Tất TốTruyện Dài11026
 Việc Làng  [17]
     ¬ Lớp Người Bị Bỏ Sót
     ¬ Một Đám Vào Ngôi
     ¬ Cái Án Ông Cụ
     ¬ Nghệ Thuật Băm Thịt Gà
     ¬ Đôi Giày Mất Dạy
     ¬ Góc Chiếu Giữa Đình
     ¬ Nén Hương Sau Khi Chết
     ¬ Hạt Gạo Xôi Mới
     ¬ Mua Cỗ
     ¬ Con Gà Thờ
     ¬ Cỗ Oản Tuần Sóc
     ¬ Một Tiệc Ăn Vạ
     ¬ Xâu Lòng Thờ
     ¬ Một Chiếc Lăm Lợn
     ¬ Miếng Thịt Giỗ Hậu
     ¬ Món Nợ Chung Thân
     ¬ Một Cái Thảm Trạng
Ngô Tất TốTập Truyện50267
 Bóng Người Trên Sân Ga  Nguyễn BínhThơ5378
 Cô Hàng Xóm  Nguyễn BínhThơ6704
 Cô Lái Ðò  Nguyễn BínhThơ5074
 Ghen  Nguyễn BínhThơ4852
 Nhớ  Nguyễn BínhThơ4822
 Tương Tư  Nguyễn BínhThơ4680
 Vài Nét Rừng  Nguyễn BínhThơ3160
 Nợ Nần  [3] Nguyễn Công HoanTruyện Dài2380
 Bước Đường Cùng  [30] Nguyễn Công HoanTruyện Dài24252
 Cô Giáo Minh  [23] Nguyễn Công HoanTruyện Dài4128
 Kép Tư Bền  [16]
     ¬ Kép Tư Bền
     ¬ Cô Kếu, gái tân thời
     ¬ Thằng ăn cắp
     ¬ Thế là mợ nó đi Tây
     ¬ Ngựa người và người ngựa
     ¬ Samandji
     ¬ Báo hiếu: trả nghĩa cha
     ¬ Báo hiếu: trả nghĩa mẹ
     ¬ Bố anh ấy chết
     ¬ Nỗi vui sướng của thằng bé khốn nạn
     ¬ Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó chủ báo
     ¬ Nhân tình tôi
     ¬ Kìa! Con...
     ¬ Mất cái ví
     ¬ Giết nhau
     ¬ Lời bạt
Nguyễn Công HoanTập Truyện12020
 Lá Ngọc Cành Vàng  [16] Nguyễn Công HoanTruyện Dài17739
 Lệ Dung  [6] Nguyễn Công HoanTruyện Dài2826
 Ông Chủ  [8] Nguyễn Công HoanTruyện Dài7297
 Tấm Lòng Vàng  [12] Nguyễn Công HoanTruyện Dài5676
 Tuyển Tập Nguyễn Công Hoan  [24]
     ¬ Ái tình tiểu thuyết
     ¬ Anh xẩm
     ¬ Bà chủ mất trộm
     ¬ Bà lái đò
     ¬ Biểu tình
     ¬ Bố anh ấy chết
     ¬ Cái lò gạch bí mật
     ¬ Cái nạn ô-tô
     ¬ Cái tết của những nhà đại văn hào
     ¬ Cái thú tổ tôm
     ¬ Cái ví ấy của ai
     ¬ Cái vốn để sinh nhai
     ¬ Cấm chợ
     ¬ Cậu ấy may lắm đấy
     ¬ Cây mít
     ¬ Chiếc đèn pin
     ¬ Lại chuyện con mèo
     ¬ Hé! Hé! Hé!
     ¬ Chính sách thân dân
     ¬ Cho tròn bổn phận
     ¬ Chuyện chó chết cái thâm ý của anh chàng sợ vợ
     ¬ Chuyện của cô ấy
     ¬ Cô Kếu, gái tân thời
     ¬ Đàn bà là giống yếu
Nguyễn Công HoanTập Truyện55950
 Bỉ Vỏ  [26] Nguyên HồngTruyện Dài67108
 Hai Nhà Nghề  Nguyên HồngTruyện Ngắn4036
 Mợ Du  Nguyên HồngTruyện Ngắn5851
 Những Ngày Thơ Ấu  [9] Nguyên HồngTruyện Dài10284
 Bà Chúa Chè  [6] Nguyễn Triệu LuậtTruyện Dài
Dã Sử
17480
 Chúa Trịnh Khải  [4] Nguyễn Triệu LuậtTruyện Dài
Dã Sử
1613
 Quả Dưa Đỏ  [3] Nguyễn Trọng ThuậtTruyện Dài
Phiêu Lưu
1842
 Chùa Đàn  [3] Nguyễn Tuân Truyện Dài8673
 Nguyễn  [7]
     ¬ Nhà Nguyễn
     ¬ Đôi Tri Kỷ Gượng
     ¬ Chuyến Xe Tình
     ¬ Cái Cà Vát Đen
     ¬ Chiếc Áo Gấm Mượn
     ¬ Một Người Cha Về Ăn Tết
     ¬ Lửa Trại
Nguyễn TuânTập Truyện15402
 Tiểu Luận và Chân Dung Văn Học  [12]
     ¬ Chén Rượu Vĩnh Biệt
     ¬ Một Đêm Họp Đưa Ma Phụng
     ¬ Về Tiếng Ta
     ¬ Tẳn Mạn Xung Quanh Một Áng "Kiều"
     ¬ Thời Và Thơ Tú Xương
     ¬ Thạch Lam
     ¬ Truyện Ngắn Lỗ Tấn
     ¬ Đốtxtôi
     ¬ Truyện Ngắn Ăngđớcxen
     ¬ Tônxtôi
     ¬ Phố Phái
     ¬ Thời Và Thơ Tú Xương
Nguyễn TuânPhi Hư Cấu
Tập Truyện
40427
 Vang Bóng Một Thời  [12]
     ¬ Chém Treo Ngành
     ¬ Những Chiếc Ấm Đất
     ¬ Thả Thơ
     ¬ Đánh Thơ
     ¬ Ngôi Mả Cũ
     ¬ Hương Cuội
     ¬ Chữ Người Tử Tù
     ¬ Ném Bút Chì
     ¬ Chén Trà Trong Sương Sớm
     ¬ Một Cảnh Thu Muộn
     ¬ Báo Oán
     ¬ Trên Đỉnh Non Tản
Nguyễn TuânTập Truyện36652
 Bướm Trắng  [8] Nhất LinhTruyện Dài21218
 Đi Tây  [4] Nhất LinhTruyện Dài3420
 Ðoạn Tuyệt  [29] Nhất LinhTruyện Dài42119
 Đôi Bạn  [18] Nhất LinhTruyện Dài19582
 Hai Buổi Chiều Vàng  [6]
     ¬ Hai buổi chiều vàng
     ¬ Mười năm qua
     ¬ Cái tẩy
     ¬ Vết thương
     ¬ Câu chuyện mơ trong giấc mộng
     ¬ Lan rừng
Nhất LinhTập Truyện19884
 Lạnh Lùng  [3] Nhất LinhTruyện Dài7006
 Nắng Thu  [21] Nhất Linh Truyện Dài1480
 Người Quay Tơ  [11]
     ¬ Người quay tơ
     ¬ Nô-lệ
     ¬ Chiến tranh
     ¬ Giấc mộng Từ-Lâm
     ¬ Sư bác chùa Kênh
     ¬ Làm gì mà băn khoăn thế?
     ¬ Giật mình tỉnh dậy
     ¬ Truyện người ca kỹ họ Nguyễn
     ¬ Bạch-Liên
     ¬ Vuông vải trắng
     ¬ Sự thật ở miệng trẻ
Nhất LinhTập Truyện18837
 A Silhouette In The Fog  Nhất LinhEnglish3552
 Thế Rồi Một Buổi Chiều  [7]
     ¬ Thế rồi một buổi chiều
     ¬ Chết dở
     ¬ Nghèo
     ¬ Hai cảnh ngoài phố
     ¬ Hai vẻ đẹp
     ¬ Hai chị em
     ¬ Tiếng yêu thương
Nhất LinhTập Truyện9095
 Tối Tăm  [6]
     ¬ Nghèo
     ¬ Chết dở
     ¬ Thế rồi một buổi chiều
     ¬ Lòng tử tế
     ¬ Hai chị em
     ¬ Cái tẩy
Nhất LinhTập Truyện17764
 Two Beauties  Nhất LinhEnglish4164
 Viết Và Đọc Tiểu Thuyết  [3] Nhất LinhPhi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
7015
 Anh Phải Sống  [13]
     ¬ Anh Phải Sống
     ¬ Tháng Ngày Qua
     ¬ Dưới Bóng Hoa Đào
     ¬ Bóng Người Trên Sương Mù
     ¬ Tình Tuyệt Vọng
     ¬ Náng Mới Trong Rừng Khuya
     ¬ Sóng Gió Đồ Sơn
     ¬ Vé Von Tiếng Địch
     ¬ Giết Chồng, Báo Thù Chồng
     ¬ Bên Dòng Sông Hương
     ¬ Ðầu Ðường Xó Chợ
     ¬ Nước Chảy Ðôi Dòng
     ¬ Tình Ðiên
Nhất Linh
Khái Hưng
Tập Truyện71122
 Đời Mưa Gió  [3] Nhất Linh
Khái Hưng
Truyện Dài15164
 Lan Hữu  [19] Nhượng TốngTruyện Dài3211
 Thủy Chiến Việt Nam  Phạm Văn SơnPhi Hư Cấu
Sử Địa
1522
 Đồng Quê  [11] Phi VânPhi Hư Cấu
Phóng Sự
17595
 Tôi Kéo Xe  [20] Tam LangPhi Hư Cấu
Phóng Sự
9486
 Ai Hát Giữa Rừng Khuya  [13] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Kinh Dị22316
 Kho Vàng Sầm Sơn  [15] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Dài13038
 Oan Nghiệt  TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Ngắn4383
 Thần Hổ  [3] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Dài19131
 Thầy Cử  TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Ngắn3711
 Tình Sơn Nữ  [24] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Dài21138
 Gió Đầu Mùa  [13]
     ¬ Đứa Con Đầu Lòng
     ¬ Nhà Mẹ Lê
     ¬ Những Ngày Mới
     ¬ Duyên Số
     ¬ Một Cơn Giận
     ¬ Tiếng Chim Kêu
     ¬ Cái Chân Què
     ¬ Đói
     ¬ Cô Áo Lụa Hồng
     ¬ Một Đời Người
     ¬ Người Lính Cũ
     ¬ Hai Lần Chết
     ¬ Gió Lạnh Đầu Mùa
Thạch LamTập Truyện56365
 Hà Nội 36 Phố Phường  [20] Thạch LamPhi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
28400
 The Market Girl  Thạch LamEnglish4657
 Nắng Trong Vườn  [12]
     ¬ Nắng Trong Vườn
     ¬ Bên Kia sông
     ¬ Cuốn Sách Bỏ Quên
     ¬ Người Đầm
     ¬ Ðêm Sáng Trăng
     ¬ Ðứa Con
     ¬ Trong Bóng Tối Buổi Chiều
     ¬ Bóng Người Xưa
     ¬ Hai Đứa Trẻ
     ¬ Buổi Sớm
     ¬ Tiếng Sáo
     ¬ Bắt Ðầu
Thạch LamTập Truyện37894
 Ngày Mới  [23] Thạch LamTruyện Dài2031
 Sợi Tóc  [5]
     ¬ Dưới Bóng Hoàng Lan
     ¬ Tối Ba Mươi
     ¬ Cô Hàng Xén
     ¬ Tình Xưa
     ¬ Sợi Tóc
Thạch LamTập Truyện20047
 Theo Giòng  Thạch LamPhi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
2612
 Bên đường Thiên Lôi   [11]
     ¬ Bên đường Thiên Lôi
     ¬ Vì tình
     ¬ Dòng máu đứt quãng
     ¬ Cái xác đuổi người
     ¬ Hai lần chết
     ¬ Lưỡi tầm sét
     ¬ Một người lạ
     ¬ Ông phán nghiện
     ¬ Cái đầu lâu
     ¬ Câu chuyện trên tàu thủy
     ¬ Một người hiếm có
Thế LữTập Truyện13845
 Cái Đầu Lâu  Thế LữTruyện Ngắn4834
 Đòn Hẹn  [2] Thế Lữ Trinh Thám8175
 Gói Thuốc Lá  [12] Thế LữTrinh Thám19904
 Hai Lần Chết  Thế LữTruyện Ngắn4065
 Lê Phong Phóng Viên  [2]
     ¬ I. Lê Phong Phóng Viên
     ¬ II. Những Nét Chữ
Thế LửTập Truyện
Trinh Thám
1737
 Mai Hương và Lê Phong  [20] Thế LữTrinh Thám18645
 Mấy Vần Thơ - tập mới  [4] Thế LửThơ702
 Một Chuyện Ngoại Tình  Thế LữTruyện Ngắn6008
 Một Người Say Rượu  Thế LữTruyện Ngắn3462
 Ông Phán Nghiện  Thế LữTruyện Ngắn3543
 Trại Bồ Tùng Linh  [9] Thế LữKinh Dị4094
 Vàng và Máu  [4]
     ¬ Vàng Và Máu
     ¬ Một Đêm Trăng
     ¬ Con Châu Chấu Tre
     ¬ Ma Xuống Thang Gác
Thế LữTập Truyện18177
 Vì Tình  Thế LữTruyện Ngắn3940
 Người Vợ Hiền  [11] Thới XuyênTruyện Dài9557
 Dế Mèn Phiêu Lưu Ký  [10] Tô HoàiTruyện Dài
Tuổi Trẻ / Học Trò
15305
 Truyện Loài Vật  [5]
     ¬ Con Dế Mèn
     ¬ Võ Sĩ Bọ Ngựa
     ¬ Chú Chuột
     ¬ Ba Anh Em
     ¬ U Tám
Tô HoàiTập Truyện
Tuổi Trẻ / Học Trò
4430
 Ai phải?  Trần TiêuTruyện Ngắn6688
 Chồng Con  [21] Trần TiêuTruyện Dài6631
 Việt Nam Sử Lược  [54] Trần Trọng KimPhi Hư Cấu
Sử Địa
12180
 Giòng Nước Ngược - Tập I   Tú MỡThơ1208
 Cạm Bẫy Người   [14] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài37094
 Cơm Thầy Cơm Cô  [9] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài12751
 Gông Tố  [32] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài35278
 Kỹ Nghệ Lấy Tây  [10] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài21614
 Làm Đĩ  [5] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài28489
 Lấy Nhau Vì Tình  [18] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài6670
 Lục Xì  [12] Vũ Trọng PhụngPhi Hư Cấu
Phóng Sự
7381
 Số Đỏ  [20] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài27268
 Trúng Số Độc Đắc  [9] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài971
 Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Trọng Phụng (Còn tiếp)  [39]
     ¬ Tội người cô
     ¬ Nhân quả
     ¬ Cái tin vặt
     ¬ Thủ đoạn
     ¬ Điên
     ¬ Chống nạn lên đường
     ¬ Bẫy tình
     ¬ Phép ông láng giềng
     ¬ Bà lão lòa
     ¬ Cô Mai thưởng xuân
     ¬ Một cái chết
     ¬ Con người điêu trá
     ¬ Cuộc vui ít có
     ¬ Duyên không đi lại
     ¬ Bụng trẻ con
     ¬ Bệnh lao chữa bằng mồm hay là...
     ¬ Sao mày không vỡ, nắp ơi
     ¬ Sướng để mà lo
     ¬ Ông đừng lầm
     ¬ Cái hàng rào
     ¬ Rửa hờn
     ¬ Sư cụ triết lý
     ¬ Bộ răng vàng
     ¬ Hồ sê líu hồ líu sê sàng
     ¬ Người có quyền
     ¬ Cái ghen đàn ông
     ¬ Lòng tự ái
     ¬ Đi săn khỉ
     ¬ Máu mê
     ¬ Tự do
     ¬ Lấy vợ xấu
     ¬ Một con chó hay chim chuột
     ¬ Một đồng bạc
     ¬ Từ lý thuyết đến thực hành
     ¬ Đời là một cuộc chiến đấu
     ¬ Gương… tống tiền
     ¬ Đoạn tuyệt
     ¬ Ăn mừng
     ¬ Bắt vích
Vũ Trọng PhụngTập Truyện122682
 Vỡ Đê  [25] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài19436
 Anh Thương Em Khi Ngủ  Xuân DiệuThơ7715
 Gửi Hương Cho Gió  Xuân DiệuThơ1220
 Hẹn Hò  Xuân DiệuThơ5346
 Phấn Thông Vàng (Còn tiếp)  [17]
     ¬ Phấn Thông Vàng
     ¬ Thương Vay
     ¬ Cái Giây
     ¬ Người Học Trò Tốt
     ¬ Cái Dây Không Đứt
     ¬ Thân Thể
     ¬ Sợ
     ¬ Cái Hỏa Lò
     ¬ Suối Cá Vàng
     ¬ Suối Tóc Đẹp
     ¬ Bà Chúa Vinh Quang
     ¬ Mèo Hoang
     ¬ Chó Hoang
     ¬ Ðứa Ăn Mày
     ¬ Tỏa Nhị Kiều
     ¬ Thư Tình, Mùa Thu
     ¬ Trên Cái Giường
Xuân DiệuTập Truyện9522
 Thơ Thơ  Xuân DiệuThơ931
 Trường Ca  [9]
     ¬ Lệnh
     ¬ Chú Lái Khờ
     ¬ Đẹp Trai
     ¬ Hoa Học Trò
     ¬ Giã Từ Tuổi Nhỏ
     ¬ Giao Lại
     ¬ Thu
     ¬ Trong Vườn Mơn Trớn
     ¬ Đôi Bướm
Xuân DiệuTập Truyện22814
 Xa Cách  Xuân DiệuThơ5065
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Tiếng Vọng Thái Bình Dương

Nguyễn Văn Tâm

  Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm