hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
TRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNAUTHORCATEGORYREAD
 Chiều Sương  Bùi HiểnTruyện Ngắn5068
 Chuyến Xe Thời Gian  Bùi HiểnTruyện Ngắn3811
 Nằm Vạ  [8]
     ¬ Nằm Vạ
     ¬ Phán Và Giáo
     ¬ Hai Anh Học Trò Có Vợ
     ¬ Nắng Mới
     ¬ Một Người Thanh Niên
     ¬ Thằng Xin
     ¬ Thế Sự Thăng Trầm
     ¬ Ma Đậu
Bùi HiểnTập Truyện19273
 Nhà Xác  Bùi HiểnTruyện Ngắn4613
 Ba  Ðỗ Ðức ThuTruyện Ngắn4811
 Đi Chơi Tết  Đỗ Đức ThuTruyện Ngắn3545
 Nguyễn Trãi Phá Đông Đô  [4] Đông GiangTruyện Dài
Dã Sử
1230
 Bùn Lầy Nước Đọng  [3] Hoàng ĐạoPhi Hư Cấu1037
 Con Đường Sáng  [19] Hoàng ĐạoTruyện Dài5724
 Tố Tâm  [5] Hoàng Ngọc PháchTruyện Dài
Tình Cảm
32655
 Ai Làm Được  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài26697
 Ái Tình Miếu  [11] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài30711
 Bỏ Chồng  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài32323
 Bỏ Vợ  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài16463
 Bức Thơ Hối Hận  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài25564
 Cay Đắng Mùi Đời  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài16277
 Cha Con Nghĩa Nặng  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài22674
 Chị Ðào, Chị Lý  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài16850
 Chúa Tàu Kim Qui  [17] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài21410
 Chút Phận Linh Đinh  [15] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài21411
 Con Nhà Giàu  [17] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài30749
 Con Nhà Nghèo  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài15550
 Cư Kỉnh  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài13389
 Cười Gượng  [3] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài8672
 Dây Oan  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài13637
 Ðại Nghĩa Diệt Thân  [16] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài13968
 Đoá Hoa Tàn  [11] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài17089
 Ðoạn Tình  [13] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài20289
 Đỗ Nương Nương Báo Oán  [14] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài
Dã Sử
13153
 Hai Khối Tình  [14] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài17608
 Hai Thà Cưới Vợ  [4] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9617
 Hai Vợ  [9] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài13389
 Hạnh Phúc Lối Nào  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài14548
 Kẻ Làm Người Chịu  [14] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài15823
 Khóc Thầm  [13] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài18046
 Lạc Đường  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài13174
 Lời Thề Trước Miễu  [3] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài6000
 Lòng Dạ Ðàn Bà  [3] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài12883
 Mẹ Ghẻ Con Ghẻ  [24] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài41170
 Một Chữ Tình  [9] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài8780
 Một Ðoá Hoa Rừng  [4] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9172
 Một Đời Tài Sắc  [8] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài10964
 Nam Cực Tinh Huy  [32] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài
Dã Sử
16400
 Nặng Gánh Canh Thường  [14] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài
Dã Sử
10158
 Ngọn Cỏ Gió Đùa  [21] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài29457
 Người Thất Chí  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài8898
 Nhơn Tình Ấm Lạnh  [16] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài14827
 Nợ Đời  [20] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài30130
 Nợ Tình  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài7582
 Ông Cử  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài8550
 Ở Theo Thời  [11] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài11435
 Sống Thác Với Tình  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài14809
 Tại Tôi  [13] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài15379
 Tân Phong Nữ Sĩ  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài10978
 Thầy Chung Trúng Số  [4] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài6336
 Thầy Thông Ngôn  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài12843
 Thiệt Giả - Giả Thiệt  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài7578
 Tiền Bạc Bạc Tiền  [8] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài10544
 Tình Mộng  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài11364
 Tơ Hồng Vương Vấn  [26] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài28013
 Từ Hôn  [5] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài7789
 Vì Nghĩa Vì Tình  [19] Hồ BIểu ChánhTruyện Dài17634
 Vợ Già Chồng Trẻ  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài17173
 Ý Và Tình  [15] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài17016
 Anh Đỏ Phụ  Hồ DzếnhTruyện Ngắn5099
 Chân Trời Cũ (Còn tiếp)  [14]
     ¬ Ngày Gặp Gỡ
     ¬ Người Chị Dâu Tôi
     ¬ Con Ngựa Trắng Của Ba Tôi
     ¬ Lòng Mẹ
     ¬ Chú Nhì
     ¬ Mơ Về Nước Chúa
     ¬ Hai Anh Em
     ¬ Vừa Một Kiếp Người
     ¬ Em Dìn
     ¬ Thằng Cháu Đích Tôn
     ¬ Ngày Lên Đường
     ¬ Chị Yên
     ¬ Sáng Trăng Suông
     ¬ Thiên Truyện Cuối Cùng
Hồ DzếnhTập Truyện45795
 Trong Bóng Rừng  Hồ DzếnhTruyện Ngắn3996
 Buồn Đêm Mưa  Huy CậnThơ4934
 Ai Mua Hành Tôi  Khái HưngTruyện Ngắn12196
 Băn Khoăn  [19] Khái HưngTruyện Dài14077
 Cái Ve  [13]
     ¬ Cái ve
     ¬ Một nhà hiền triết
     ¬ Bắt trộm
     ¬ Hai con mắt
     ¬ Tế thành hoàng
     ¬ Sanh cà bung
     ¬ Người vợ mù
     ¬ Sư Tuệ
     ¬ Lòng tốt
     ¬ Linh hồn
     ¬ Trăng thu
     ¬ Biển
     ¬ Sự bí mật của anh Chế
Khái HưngTập Truyện3489
 Đẹp  [2] Khái HưngTruyện Dài3636
 Đợi Chờ  [8]
     ¬ Đợi chờ
     ¬ Bên Hongay
     ¬ Biến đổi
     ¬ Chùa Hương
     ¬ Bến đò năm xưa
     ¬ Cháu nhà quan
     ¬ Sín-sáng
     ¬ Dưới ánh trăng
Khái HưngTập Truyện17160
 Đội Mũ Lệch  [27]
     ¬ Tha Vỏ Quít Ăn Nắm Ngấu
     ¬ Cái Đồng Hồ Đao Tay
     ¬ Mãn Đình Hồng
     ¬ Sỹ
     ¬ Liều Thuốc Tây
     ¬ Cáo Ốm
     ¬ Ăn Miếng Trả Miếng
     ¬ Tiệc Tranh
     ¬ Bảng Công Ty
     ¬ Phá Cỗ
     ¬ Trong Kỳ Thi Sơ Học Yếu Lược
     ¬ Trăng Suông
     ¬ Bàn Việc Làng
     ¬ Phàn Nàn
     ¬ Mưu Cao
     ¬ Trúng Số
     ¬ Ba Nước Cờ
     ¬ Cơ Điện Thoại
     ¬ Cầm Vườn
     ¬ Bá Cáo Việc Riêng
     ¬ Đi Ra Thôi
     ¬ Cây Thần Tiên
     ¬ Lỡ Quá Ga
     ¬ Trả Thù
     ¬ Tắm Biển
     ¬ Thoát
     ¬ Chơi Ô-tô
Khái HưngTập Truyện20399
 Đồng Bệnh  [3] Khái HưngTruyện Kịch1644
 Dọc Đường Gió Bụi  [12]
     ¬ Dọc Đường Gió Bụi
     ¬ Tiếng Dương Cầm
     ¬ Bên Đường Dừng Bước
     ¬ Cô Hàng Nước
     ¬ Hai Cảnh Trụy Lạc
     ¬ Bãi Sậy Vườn Cam
     ¬ Con Chim Vàng Khuyên
     ¬ Trong Nhà Thương
     ¬ Thưa Chị
     ¬ Chén Trà Mạn Sen
     ¬ Nghĩa Cái Cười
     ¬ Điên
Khái HưngTập Truyện55905
 Gia Đình  [4] Khái HưngTruyện Dài964
 Good Heart  Khái HưngEnglish4917
 Hạnh  [5]
     ¬ Hạnh
     ¬ Hai Người Bạn
     ¬ Tương Tri
     ¬ Thời Chưa Cưới
     ¬ Một Buổi Đầu
Khái HưngTập Truyện3623
 Hồn Bướm Mơ Tiên  [9] Khái HưngTruyện Dài26451
 Khúc Tiêu Ai Oán  [4] Khái HưngTruyện Kịch714
 Lời Nguyền  [12]
     ¬ Lời Nguyền
     ¬ Bóng Giai Nhân
     ¬ Hổ !
     ¬ Tây Xông Nhà
     ¬ Quan Công Sứ
     ¬ Nhung
     ¬ Câu Chuyện Văn Chương
     ¬ Dưới Ánh Trăng
     ¬ Tiếng Người Xa
     ¬ Người Anh Hùng
     ¬ Tiếng Người Xa
     ¬ Đợi Tết Trong Tù
Khái HưngTập Truyện9681
 Monk Tue  Khái HưngEnglish5359
 Người Vợ Mù  Khái HưngTruyện Ngắn9635
 Những Ngày Vui  [3] Khái HưngTruyện Dài2183
 Nửa Chừng Xuân  [18] Khái HưngTruyện Dài31163
 Số Đào Hoa  [6]
     ¬ Số đào hoa
     ¬ Đi Nam-Kỳ
     ¬ Linh hồn thi-sĩ
     ¬ Ada Kwaden
     ¬ Hoàng-Oanh
     ¬ Cái thù ba mươi năm
Khái HưngTập Truyện5487
 Thoát Ly  [28] Khái HưngTruyện Dài30891
 Thừa Tự  [2] Khái HưngTruyện Dài3163
 Tiêu Sơn Tráng Sĩ  [49] Khái HưngTruyện Dài
Dã Sử
42542
 Trống Mái  [32] Khái HưngTruyện Dài36870
 You Must Live  Khái HưngEnglish3356
 Gánh Hàng Hoa  [13] Khái Hưng
Nhất Linh
Truyện Dài29885
 Vợ Nhặt  [11]
     ¬ Đứa con người vợ lẽ
     ¬ Đứa con người cô đầu
     ¬ Người kép già
     ¬ Vợ nhặt
     ¬ Làng
     ¬ Con Mã Mái
     ¬ Con chó xấu xí
     ¬ Anh chàng hiệp sĩ gỗ
     ¬ Ông Cản Ngũ
     ¬ Đôi chim thành
     ¬ Chó săn
Kim LânTập Truyện9538
 Cái Hột Mận  [15] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
12421
 Chế Bồng Nga  [3] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
5656
 Chiếc Ngai Vàng  [11] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
6636
 Chiếc Nỏ Cánh Dâu  [12] Lan KhaiTruyện Dài8727
 Cô Dung  [13] Lan KhaiTruyện Dài12237
 Đỉnh Non Thần  [15] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
10924
 Gái Thời Loạn  [22] Lan KhaiTruyện Dài22337
 Hồng Thầu  [16] Lan KhaiTruyện Dài4030
 Lầm Than  [18] Lan KhaiTruyện Dài12965
 Liếp Li  [3] Lan KhaiTruyện Dài4014
 Liếp Ly  [10] Lan KhaiTruyện Dài6230
 Mực Mài Nước Mắt  [9] Lan KhaiTruyện Dài6915
 Rừng Khuya  [10] Lan KhaiTruyện Dài12283
 Suối Đàn  [11] Lan KhaiTruyện Dài7048
 Thành Bại Với Anh Hùng  [10] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
6342
 Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm  [10] Lan KhaiTruyện Dài4052
 Tội Nhân Hay Nạn Nhân  [21] Lan KhaiTruyện Dài9469
 Tội Và Thương  [11] Lan KhaiTruyện Dài6793
 Truyện Đường Rừng  [9]
     ¬ Người lạ
     ¬ Ma thuồng luồng
     ¬ Con thuồng luồng nhà họ Ma
     ¬ Con bò dưới Thủy tề
     ¬ Đôi vịt con
     ¬ Mũi tên dẹp loạn
     ¬ Người hóa hổ
     ¬ Tiền mất lực
     ¬ Gò Thần
Lan KhaiTập Truyện4669
 Ba Ngày Luân Lạc  [22] Lê Văn TrươngTruyện Dài28862
 Người Anh Cả  [10] Lê Văn TrươngTruyện Dài4551
 Những Đồng Tiền Siết Máu   [5] Lê Văn TrươngTruyện Dài6833
 Trước Cảnh Hoang Tàn Đế Thiên Đế Thích  [5]
     ¬ Trước Cảnh Hoang Tàn Đế Thiên Đế Thích
     ¬ Cái Xó Bếp
     ¬ Cánh Tay Đứa Trẻ
     ¬ Con Quay
     ¬ Hai Hào
Lê Văn TrươngTập Truyện8652
 Trường Đời  [35] Lê Văn TrươngTruyện Dài7263
 Chiếc Cáng Xanh  [7] Lưu Trọng LưTruyện Dài7851
 Khói Lam Chiều  [6] Lưu Trọng LưTruyện Dài8430
 Bài Học Quét Nhà  Nam CaoTruyện Ngắn4933
 Chí Phèo  [5]
     ¬ Lão Hạc
     ¬ Đời Thừa
     ¬ Mua Nhà
     ¬ Trăng Sáng
     ¬ Chí Phèo
Nam CaoTập Truyện21430
 Điếu Văn  Nam CaoTruyện Ngắn3106
 Sống Mòn  [20] Nam CaoTruyện Dài62241
 Anh Gắng Nuôi Con  Ngọc GiaoTruyện Ngắn4316
 Bến Đò Rừng  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3463
 Cát Bụi  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2863
 Chợ Chiều  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2702
 Chú Hai Huấn  [6] Ngọc GiaoTruyện Dài7177
 Cô Gái Làng Sơn Hạ  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3250
 Để Lòng  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2450
 Đôi Mắt Đẹp  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2658
 Đời Tư Lã Bố  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2745
 Hằn Học  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2440
 Một Chuyện Quái Đản  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2879
 Một Đêm Mưa Móc  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3353
 Một Đêm Vui  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2751
 Người Gác Đêm  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2423
 Những Đêm Sương  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2182
 Xóm Nghèo Ăn Tết Chó  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3305
 Yên Hoa  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2430
 Dao Cầu Thuyền Tán  [5]
     ¬ Tôi Còn Sống Vì Không Uống Thuốc
     ¬ Chữa Khoán Hết Các Bệnh
     ¬ Thầy Lang Thỏ Đực
     ¬ Cụ Lang Bần
     ¬ Không Nên Quên Một Bọn Văn Sĩ
Ngô Tất TốTập Truyện13317
 Lều Chõng  [21] Ngô Tất TốTruyện Dài25715
 Tạp Văn  [35]
     ¬ Kiểu Đất Ở Phố Hàng Trống
     ¬ Mười Năm Nữa Báo Chí Bắc Kỳ Sẽ Cổ Động Đến "Thò Lò", "Quay Đất"
     ¬ Mấy Lời Nhắn Nhủ Các Ông Đồ Báo Chí Bắc Kỳ Sẽ Cổ Động Đến "Thò Lò"
     ¬ Hỡi Đồng Bào Việt Nam Chúng Ta Nên Vẽ Mình Cho Con Cái Chúng Ta
     ¬ Đừng Giở Những Ngón Ấy Ra Nữa
     ¬ Xin Nhờ Lơmuya Cát Tường Việc Này Nữa
     ¬ Giết Người Lấy Của
     ¬ Kính Mừng Việt Nam Tổ Quốc Và Tiếc Thay Cho Làng Báo Của Nó
     ¬ Bãi Nước Bọt Trên Mặt Một Ông Tuần Phủ
     ¬ Con Cháu Khôn Hơn Ông Vải ?
     ¬ Cứ Để Cho Nó Chết
     ¬ An Nam Lại Sinh Thánh
     ¬ Việc Này Lại Phải Nhớ Đến Cụ Nghè Bân
     ¬ Bắc Ninh Cầu Cứu
     ¬ Họ Vẫn Ăn Vào Cái Xác Chết
     ¬ Người Có Danh Vọng Trong Làng
     ¬ Báo Tân Việt Nam Và Vợ Chu Mãi Thần
     ¬ Họ Lại Kiếm Ăn Vào Nắm Xương Khô
     ¬ Trừ Nạn Cho Vay Nặng Lãi, Lại Nảy Ra Nạn Bán Rẻ
     ¬ Cô Tây Hoẻn
     ¬ Té Ra Ông Bùi Tiến M... Trúng Số Không Vì Vận Đỏ
     ¬ Phải Hỏi Ngôi Đền Ấy Thờ Ông Nào Đã
     ¬ Thế Thì Nhà Báo Là Ông Trời
     ¬ Tội Trạng Cô Vũ Thị Cúc
     ¬ Tội Tại Bà Chúa Hàng Trống
     ¬ Việc Tuần Phòng Ở Các Làng
     ¬ Đẻ Chậm Mất Vài Nghìn Năm
     ¬ Một Người Oan, Một Người Không Oan
     ¬ Bà Già Đã Tám Mươi Tư, Ngồi Trong Cửa Sổ Đưa Thư Kén Chồng
     ¬ Hết Năm
     ¬ Bà Ấy Chỉ Hiểu Lầm Một Câu Truyện Kiều
     ¬ Lời Của Giản Ung Đã Được Thực Hành
     ¬ Thuốc Lậu, Chuyện Kiếm Hiệp, Vé Sổ Xố Giả Và Cụ Nguyễn Thượng Hiền
     ¬ Nguyễn Khắc Nương Và Bà Bé Tý
     ¬ Chủ Nghĩa "Tự Do Luyến Ái"
Ngô Tất TốTập Truyện79507
 Tắt Ðèn  [27] Ngô Tất TốTruyện Dài27211
 Trong Rừng Nho  [13] Ngô Tất TốTruyện Dài10651
 Việc Làng  [17]
     ¬ Lớp Người Bị Bỏ Sót
     ¬ Một Đám Vào Ngôi
     ¬ Cái Án Ông Cụ
     ¬ Nghệ Thuật Băm Thịt Gà
     ¬ Đôi Giày Mất Dạy
     ¬ Góc Chiếu Giữa Đình
     ¬ Nén Hương Sau Khi Chết
     ¬ Hạt Gạo Xôi Mới
     ¬ Mua Cỗ
     ¬ Con Gà Thờ
     ¬ Cỗ Oản Tuần Sóc
     ¬ Một Tiệc Ăn Vạ
     ¬ Xâu Lòng Thờ
     ¬ Một Chiếc Lăm Lợn
     ¬ Miếng Thịt Giỗ Hậu
     ¬ Món Nợ Chung Thân
     ¬ Một Cái Thảm Trạng
Ngô Tất TốTập Truyện47978
 Bóng Người Trên Sân Ga  Nguyễn BínhThơ5131
 Cô Hàng Xóm  Nguyễn BínhThơ6461
 Cô Lái Ðò  Nguyễn BínhThơ4829
 Ghen  Nguyễn BínhThơ4715
 Nhớ  Nguyễn BínhThơ4555
 Tương Tư  Nguyễn BínhThơ4475
 Vài Nét Rừng  Nguyễn BínhThơ3000
 Nợ Nần  [3] Nguyễn Công HoanTruyện Dài2075
 Bước Đường Cùng  [30] Nguyễn Công HoanTruyện Dài23168
 Cô Giáo Minh  [23] Nguyễn Công HoanTruyện Dài1739
 Kép Tư Bền  [16]
     ¬ Kép Tư Bền
     ¬ Cô Kếu, gái tân thời
     ¬ Thằng ăn cắp
     ¬ Thế là mợ nó đi Tây
     ¬ Ngựa người và người ngựa
     ¬ Samandji
     ¬ Báo hiếu: trả nghĩa cha
     ¬ Báo hiếu: trả nghĩa mẹ
     ¬ Bố anh ấy chết
     ¬ Nỗi vui sướng của thằng bé khốn nạn
     ¬ Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó chủ báo
     ¬ Nhân tình tôi
     ¬ Kìa! Con...
     ¬ Mất cái ví
     ¬ Giết nhau
     ¬ Lời bạt
Nguyễn Công HoanTập Truyện9720
 Lá Ngọc Cành Vàng  [16] Nguyễn Công HoanTruyện Dài16333
 Lệ Dung  [6] Nguyễn Công HoanTruyện Dài2592
 Ông Chủ  [8] Nguyễn Công HoanTruyện Dài6599
 Tấm Lòng Vàng  [12] Nguyễn Công HoanTruyện Dài4595
 Tuyển Tập Nguyễn Công Hoan  [24]
     ¬ Ái tình tiểu thuyết
     ¬ Anh xẩm
     ¬ Bà chủ mất trộm
     ¬ Bà lái đò
     ¬ Biểu tình
     ¬ Bố anh ấy chết
     ¬ Cái lò gạch bí mật
     ¬ Cái nạn ô-tô
     ¬ Cái tết của những nhà đại văn hào
     ¬ Cái thú tổ tôm
     ¬ Cái ví ấy của ai
     ¬ Cái vốn để sinh nhai
     ¬ Cấm chợ
     ¬ Cậu ấy may lắm đấy
     ¬ Cây mít
     ¬ Chiếc đèn pin
     ¬ Lại chuyện con mèo
     ¬ Hé! Hé! Hé!
     ¬ Chính sách thân dân
     ¬ Cho tròn bổn phận
     ¬ Chuyện chó chết cái thâm ý của anh chàng sợ vợ
     ¬ Chuyện của cô ấy
     ¬ Cô Kếu, gái tân thời
     ¬ Đàn bà là giống yếu
Nguyễn Công HoanTập Truyện52859
 Bỉ Vỏ  [26] Nguyên HồngTruyện Dài66001
 Hai Nhà Nghề  Nguyên HồngTruyện Ngắn3785
 Mợ Du  Nguyên HồngTruyện Ngắn5539
 Những Ngày Thơ Ấu  [9] Nguyên HồngTruyện Dài9949
 Bà Chúa Chè  [6] Nguyễn Triệu LuậtTruyện Dài
Dã Sử
16752
 Chúa Trịnh Khải  [4] Nguyễn Triệu LuậtTruyện Dài
Dã Sử
1067
 Quả Dưa Đỏ  [3] Nguyễn Trọng ThuậtTruyện Dài
Phiêu Lưu
1598
 Chùa Đàn  [3] Nguyễn Tuân Truyện Dài8032
 Nguyễn  [7]
     ¬ Nhà Nguyễn
     ¬ Đôi Tri Kỷ Gượng
     ¬ Chuyến Xe Tình
     ¬ Cái Cà Vát Đen
     ¬ Chiếc Áo Gấm Mượn
     ¬ Một Người Cha Về Ăn Tết
     ¬ Lửa Trại
Nguyễn TuânTập Truyện14565
 Tiểu Luận và Chân Dung Văn Học  [12]
     ¬ Chén Rượu Vĩnh Biệt
     ¬ Một Đêm Họp Đưa Ma Phụng
     ¬ Về Tiếng Ta
     ¬ Tẳn Mạn Xung Quanh Một Áng "Kiều"
     ¬ Thời Và Thơ Tú Xương
     ¬ Thạch Lam
     ¬ Truyện Ngắn Lỗ Tấn
     ¬ Đốtxtôi
     ¬ Truyện Ngắn Ăngđớcxen
     ¬ Tônxtôi
     ¬ Phố Phái
     ¬ Thời Và Thơ Tú Xương
Nguyễn TuânPhi Hư Cấu
Tập Truyện
37865
 Vang Bóng Một Thời  [12]
     ¬ Chém Treo Ngành
     ¬ Những Chiếc Ấm Đất
     ¬ Thả Thơ
     ¬ Đánh Thơ
     ¬ Ngôi Mả Cũ
     ¬ Hương Cuội
     ¬ Chữ Người Tử Tù
     ¬ Ném Bút Chì
     ¬ Chén Trà Trong Sương Sớm
     ¬ Một Cảnh Thu Muộn
     ¬ Báo Oán
     ¬ Trên Đỉnh Non Tản
Nguyễn TuânTập Truyện34879
 Bướm Trắng  [8] Nhất LinhTruyện Dài20332
 Đi Tây  [4] Nhất LinhTruyện Dài3093
 Ðoạn Tuyệt  [29] Nhất LinhTruyện Dài41109
 Đôi Bạn  [18] Nhất LinhTruyện Dài18990
 Hai Buổi Chiều Vàng  [6]
     ¬ Hai buổi chiều vàng
     ¬ Mười năm qua
     ¬ Cái tẩy
     ¬ Vết thương
     ¬ Câu chuyện mơ trong giấc mộng
     ¬ Lan rừng
Nhất LinhTập Truyện18372
 Lạnh Lùng  [3] Nhất LinhTruyện Dài6635
 Nắng Thu  [21] Nhất Linh Truyện Dài668
 Người Quay Tơ  [11]
     ¬ Người quay tơ
     ¬ Nô-lệ
     ¬ Chiến tranh
     ¬ Giấc mộng Từ-Lâm
     ¬ Sư bác chùa Kênh
     ¬ Làm gì mà băn khoăn thế?
     ¬ Giật mình tỉnh dậy
     ¬ Truyện người ca kỹ họ Nguyễn
     ¬ Bạch-Liên
     ¬ Vuông vải trắng
     ¬ Sự thật ở miệng trẻ
Nhất LinhTập Truyện17571
 A Silhouette In The Fog  Nhất LinhEnglish3040
 Thế Rồi Một Buổi Chiều  [7]
     ¬ Thế rồi một buổi chiều
     ¬ Chết dở
     ¬ Nghèo
     ¬ Hai cảnh ngoài phố
     ¬ Hai vẻ đẹp
     ¬ Hai chị em
     ¬ Tiếng yêu thương
Nhất LinhTập Truyện7860
 Tối Tăm  [6]
     ¬ Nghèo
     ¬ Chết dở
     ¬ Thế rồi một buổi chiều
     ¬ Lòng tử tế
     ¬ Hai chị em
     ¬ Cái tẩy
Nhất LinhTập Truyện16553
 Two Beauties  Nhất LinhEnglish3956
 Viết Và Đọc Tiểu Thuyết  [3] Nhất LinhPhi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
6611
 Anh Phải Sống  [13]
     ¬ Anh Phải Sống
     ¬ Tháng Ngày Qua
     ¬ Dưới Bóng Hoa Đào
     ¬ Bóng Người Trên Sương Mù
     ¬ Tình Tuyệt Vọng
     ¬ Náng Mới Trong Rừng Khuya
     ¬ Sóng Gió Đồ Sơn
     ¬ Vé Von Tiếng Địch
     ¬ Giết Chồng, Báo Thù Chồng
     ¬ Bên Dòng Sông Hương
     ¬ Ðầu Ðường Xó Chợ
     ¬ Nước Chảy Ðôi Dòng
     ¬ Tình Ðiên
Nhất Linh
Khái Hưng
Tập Truyện67785
 Đời Mưa Gió  [3] Nhất Linh
Khái Hưng
Truyện Dài14068
 Lan Hữu  [19] Nhượng TốngTruyện Dài2712
 Thủy Chiến Việt Nam  Phạm Văn SơnPhi Hư Cấu
Sử Địa
997
 Đồng Quê  [11] Phi VânPhi Hư Cấu
Phóng Sự
16716
 Tôi Kéo Xe  [20] Tam LangPhi Hư Cấu
Phóng Sự
8559
 Ai Hát Giữa Rừng Khuya  [13] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Kinh Dị21638
 Kho Vàng Sầm Sơn  [15] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Dài12651
 Oan Nghiệt  TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Ngắn4161
 Thần Hổ  [3] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Dài17860
 Thầy Cử  TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Ngắn3505
 Tình Sơn Nữ  [24] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Dài20590
 Gió Đầu Mùa  [13]
     ¬ Đứa Con Đầu Lòng
     ¬ Nhà Mẹ Lê
     ¬ Những Ngày Mới
     ¬ Duyên Số
     ¬ Một Cơn Giận
     ¬ Tiếng Chim Kêu
     ¬ Cái Chân Què
     ¬ Đói
     ¬ Cô Áo Lụa Hồng
     ¬ Một Đời Người
     ¬ Người Lính Cũ
     ¬ Hai Lần Chết
     ¬ Gió Lạnh Đầu Mùa
Thạch LamTập Truyện53611
 Hà Nội 36 Phố Phường  [20] Thạch LamPhi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
27340
 The Market Girl  Thạch LamEnglish4386
 Nắng Trong Vườn  [12]
     ¬ Nắng Trong Vườn
     ¬ Bên Kia sông
     ¬ Cuốn Sách Bỏ Quên
     ¬ Người Đầm
     ¬ Ðêm Sáng Trăng
     ¬ Ðứa Con
     ¬ Trong Bóng Tối Buổi Chiều
     ¬ Bóng Người Xưa
     ¬ Hai Đứa Trẻ
     ¬ Buổi Sớm
     ¬ Tiếng Sáo
     ¬ Bắt Ðầu
Thạch LamTập Truyện35862
 Sợi Tóc  [5]
     ¬ Dưới Bóng Hoàng Lan
     ¬ Tối Ba Mươi
     ¬ Cô Hàng Xén
     ¬ Tình Xưa
     ¬ Sợi Tóc
Thạch LamTập Truyện18992
 Theo Giòng  Thạch LamPhi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
2416
 Bên đường Thiên Lôi   [11]
     ¬ Bên đường Thiên Lôi
     ¬ Vì tình
     ¬ Dòng máu đứt quãng
     ¬ Cái xác đuổi người
     ¬ Hai lần chết
     ¬ Lưỡi tầm sét
     ¬ Một người lạ
     ¬ Ông phán nghiện
     ¬ Cái đầu lâu
     ¬ Câu chuyện trên tàu thủy
     ¬ Một người hiếm có
Thế LữTập Truyện11740
 Cái Đầu Lâu  Thế LữTruyện Ngắn4536
 Đòn Hẹn  [2] Thế Lữ Trinh Thám7764
 Gói Thuốc Lá  [12] Thế LữTrinh Thám19213
 Hai Lần Chết  Thế LữTruyện Ngắn3825
 Lê Phong Phóng Viên  [2]
     ¬ Lê Phong Phóng Viên
     ¬ Những Nét Chữ
Thế LửTập Truyện
Trinh Thám
1313
 Mai Hương và Lê Phong  [20] Thế LữTrinh Thám18097
 Mấy Vần Thơ - tập mới  [4] Thế LửThơ531
 Một Chuyện Ngoại Tình  Thế LữTruyện Ngắn5791
 Một Người Say Rượu  Thế LữTruyện Ngắn3252
 Ông Phán Nghiện  Thế LữTruyện Ngắn3339
 Trại Bồ Tùng Linh  [9] Thế LữKinh Dị3741
 Vàng và Máu  [4]
     ¬ Vàng Và Máu
     ¬ Một Đêm Trăng
     ¬ Con Châu Chấu Tre
     ¬ Ma Xuống Thang Gác
Thế LữTập Truyện16630
 Vì Tình  Thế LữTruyện Ngắn3706
 Người Vợ Hiền  [11] Thới XuyênTruyện Dài9225
 Dế Mèn Phiêu Lưu Ký  [10] Tô HoàiTruyện Dài
Tuổi Trẻ / Học Trò
14665
 Truyện Loài Vật  [5]
     ¬ Con Dế Mèn
     ¬ Võ Sĩ Bọ Ngựa
     ¬ Chú Chuột
     ¬ Ba Anh Em
     ¬ U Tám
Tô HoàiTập Truyện
Tuổi Trẻ / Học Trò
3400
 Ai phải?  Trần TiêuTruyện Ngắn6399
 Chồng Con  [21] Trần TiêuTruyện Dài5524
 Việt Nam Sử Lược  [54] Trần Trọng KimPhi Hư Cấu
Sử Địa
9706
 Giòng Nước Ngược - Tập I   Tú MỡThơ625
 Cạm Bẫy Người   [14] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài35792
 Cơm Thầy Cơm Cô  [9] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài12316
 Gông Tố  [32] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài34016
 Kỹ Nghệ Lấy Tây  [10] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài20995
 Làm Đĩ  [5] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài26801
 Lấy Nhau Vì Tình  [18] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài5520
 Lục Xì  [12] Vũ Trọng PhụngPhi Hư Cấu
Phóng Sự
4767
 Số Đỏ  [20] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài26602
 Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Trọng Phụng (Còn tiếp)  [39]
     ¬ Tội người cô
     ¬ Nhân quả
     ¬ Cái tin vặt
     ¬ Thủ đoạn
     ¬ Điên
     ¬ Chống nạn lên đường
     ¬ Bẫy tình
     ¬ Phép ông láng giềng
     ¬ Bà lão lòa
     ¬ Cô Mai thưởng xuân
     ¬ Một cái chết
     ¬ Con người điêu trá
     ¬ Cuộc vui ít có
     ¬ Duyên không đi lại
     ¬ Bụng trẻ con
     ¬ Bệnh lao chữa bằng mồm hay là...
     ¬ Sao mày không vỡ, nắp ơi
     ¬ Sướng để mà lo
     ¬ Ông đừng lầm
     ¬ Cái hàng rào
     ¬ Rửa hờn
     ¬ Sư cụ triết lý
     ¬ Bộ răng vàng
     ¬ Hồ sê líu hồ líu sê sàng
     ¬ Người có quyền
     ¬ Cái ghen đàn ông
     ¬ Lòng tự ái
     ¬ Đi săn khỉ
     ¬ Máu mê
     ¬ Tự do
     ¬ Lấy vợ xấu
     ¬ Một con chó hay chim chuột
     ¬ Một đồng bạc
     ¬ Từ lý thuyết đến thực hành
     ¬ Đời là một cuộc chiến đấu
     ¬ Gương… tống tiền
     ¬ Đoạn tuyệt
     ¬ Ăn mừng
     ¬ Bắt vích
Vũ Trọng PhụngTập Truyện118190
 Vỡ Đê  [25] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài18808
 Anh Thương Em Khi Ngủ  Xuân DiệuThơ7379
 Gửi Hương Cho Gió  Xuân DiệuThơ519
 Hẹn Hò  Xuân DiệuThơ5105
 Phấn Thông Vàng (Còn tiếp)  [17]
     ¬ Phấn Thông Vàng
     ¬ Thương Vay
     ¬ Cái Giây
     ¬ Người Học Trò Tốt
     ¬ Cái Dây Không Đứt
     ¬ Thân Thể
     ¬ Sợ
     ¬ Cái Hỏa Lò
     ¬ Suối Cá Vàng
     ¬ Suối Tóc Đẹp
     ¬ Bà Chúa Vinh Quang
     ¬ Mèo Hoang
     ¬ Chó Hoang
     ¬ Ðứa Ăn Mày
     ¬ Tỏa Nhị Kiều
     ¬ Thư Tình, Mùa Thu
     ¬ Trên Cái Giường
Xuân DiệuTập Truyện6310
 Thơ Thơ  Xuân DiệuThơ307
 Trường Ca  [9]
     ¬ Lệnh
     ¬ Chú Lái Khờ
     ¬ Đẹp Trai
     ¬ Hoa Học Trò
     ¬ Giã Từ Tuổi Nhỏ
     ¬ Giao Lại
     ¬ Thu
     ¬ Trong Vườn Mơn Trớn
     ¬ Đôi Bướm
Xuân DiệuTập Truyện21248
 Xa Cách  Xuân DiệuThơ4842
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC 1954-1975
GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢPlease make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Còn Một Đêm Nay

Thanh Nam

1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
2.Vũ Thần [16777215]
3.Tinh Thần Biến [16777215]
4.Đại Đường Song Long Truyện [5647034]
5.Thần Mộ (Tru Ma) [5503012]
6.Lộc Đỉnh Ký [4640180]
7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471947]
8.Chuyện Xưa Tích Củ [4341453]
9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3601029]
10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2690193]
11.Phàm Nhân Tu Tiên [2498425]
12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2301000]
13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010949]
14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972360]
15.Phong Lưu Pháp Sư [1549138]
16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470470]
17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1446137]
18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204149]
19.Lưu Công Kỳ Án [1150847]
20.Cô Gái Đồ Long [1078970]
21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062688]
22.Đàn Chỉ Thần Công [1029086]
23.Điệu Ru Nước Mắt [1026678]
24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959564]
25.Quỷ Bảo [921958]
26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907831]
27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905368]
28.Đông Chu Liệt Quốc [877131]
29.Hắc Nho [852301]
30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843340]
31.Điệu Sáo Mê Hồn [840286]
32.Hóa Huyết Thần Công [756176]
33.Tru Tiên [747866]
34.Thần Điêu Đại Hiệp [745414]
35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [662012]
36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622540]
37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592523]
38.Nghịch Thủy Hàn [569508]
39.Hoàn Hảo [557836]
40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536884]
41.Tầm Tần Ký [512226]
42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456514]
43.Thiên Đường [452747]
44.Đạo Ma Nhị Đế [451115]
45.Xu Xu, Đừng Khóc [439882]
46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434194]
47.Bát Tiên Đắc Đạo [427607]
48.Cậu Chó [417394]
49.If You Are Here [411899]
50.Võ Lâm Ngũ Bá [408353]
  Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm