hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
TRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNAUTHORCATEGORYREAD
 Chiều Sương  Bùi HiểnTruyện Ngắn5601
 Chuyến Xe Thời Gian  Bùi HiểnTruyện Ngắn4238
 Nằm Vạ  [8]
     ¬ Nằm Vạ
     ¬ Phán Và Giáo
     ¬ Hai Anh Học Trò Có Vợ
     ¬ Nắng Mới
     ¬ Một Người Thanh Niên
     ¬ Thằng Xin
     ¬ Thế Sự Thăng Trầm
     ¬ Ma Đậu
Bùi HiểnTập Truyện21894
 Nhà Xác  Bùi HiểnTruyện Ngắn5117
 Bút Nghiên  [30] Chu ThiênTruyện Dài1777
 Ba  Ðỗ Ðức ThuTruyện Ngắn5251
 Đi Chơi Tết  Đỗ Đức ThuTruyện Ngắn4041
 Nguyễn Trãi Phá Đông Đô  [4] Đông GiangTruyện Dài
Dã Sử
2134
 Bùn Lầy Nước Đọng  [3] Hoàng ĐạoPhi Hư Cấu1515
 Con Đường Sáng  [19] Hoàng ĐạoTruyện Dài8155
 Trước Vành Móng Ngựa  [52] Hoàng ĐạoPhi Hư Cấu
Phóng Sự
6262
 Tố Tâm  [5] Hoàng Ngọc PháchTruyện Dài
Tình Cảm
34086
 Ai Làm Được  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài30638
 Ái Tình Miếu  [11] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài33500
 Bỏ Chồng  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài35672
 Bỏ Vợ  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài18399
 Bức Thơ Hối Hận  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài29292
 Cay Đắng Mùi Đời  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài18414
 Cha Con Nghĩa Nặng  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài25814
 Chị Ðào, Chị Lý  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài19335
 Chúa Tàu Kim Qui  [17] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài23594
 Chút Phận Linh Đinh  [15] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài24282
 Con Nhà Giàu  [17] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài33903
 Con Nhà Nghèo  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài17252
 Cư Kỉnh  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài15302
 Cười Gượng  [3] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9872
 Dây Oan  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài15326
 Ðại Nghĩa Diệt Thân  [16] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài15811
 Đoá Hoa Tàn  [11] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài19131
 Ðoạn Tình  [13] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài23437
 Đỗ Nương Nương Báo Oán  [14] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài
Dã Sử
14996
 Hai Khối Tình  [14] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài19624
 Hai Thà Cưới Vợ  [4] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài10714
 Hai Vợ  [9] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài14773
 Hạnh Phúc Lối Nào  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài16338
 Kẻ Làm Người Chịu  [14] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài18100
 Khóc Thầm  [13] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài20113
 Lạc Đường  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài14680
 Lời Thề Trước Miễu  [3] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài6782
 Lòng Dạ Ðàn Bà  [3] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài13765
 Mẹ Ghẻ Con Ghẻ  [24] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài44930
 Một Chữ Tình  [9] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9934
 Một Ðoá Hoa Rừng  [4] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9927
 Một Đời Tài Sắc  [8] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài12290
 Nam Cực Tinh Huy  [32] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài
Dã Sử
18092
 Nặng Gánh Canh Thường  [14] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài
Dã Sử
11167
 Ngọn Cỏ Gió Đùa  [21] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài32063
 Người Thất Chí  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9823
 Nhơn Tình Ấm Lạnh  [16] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài16536
 Nợ Đời  [20] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài33373
 Nợ Tình  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài8588
 Ông Cử  [7] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài9797
 Ở Theo Thời  [11] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài12717
 Sống Thác Với Tình  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài16360
 Tại Tôi  [13] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài17068
 Tân Phong Nữ Sĩ  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài11939
 Thầy Chung Trúng Số  [4] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài7368
 Thầy Thông Ngôn  [12] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài14731
 Thiệt Giả - Giả Thiệt  [6] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài8438
 Tiền Bạc Bạc Tiền  [8] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài11953
 Tình Mộng  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài12926
 Tơ Hồng Vương Vấn  [26] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài31244
 Từ Hôn  [5] Hồ BIểu Chánh Truyện Dài8679
 Vì Nghĩa Vì Tình  [19] Hồ BIểu ChánhTruyện Dài19607
 Vợ Già Chồng Trẻ  [10] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài18896
 Ý Và Tình  [15] Hồ Biểu ChánhTruyện Dài19188
 Anh Đỏ Phụ  Hồ DzếnhTruyện Ngắn5598
 Chân Trời Cũ (Còn tiếp)  [14]
     ¬ Ngày Gặp Gỡ
     ¬ Người Chị Dâu Tôi
     ¬ Con Ngựa Trắng Của Ba Tôi
     ¬ Lòng Mẹ
     ¬ Chú Nhì
     ¬ Mơ Về Nước Chúa
     ¬ Hai Anh Em
     ¬ Vừa Một Kiếp Người
     ¬ Em Dìn
     ¬ Thằng Cháu Đích Tôn
     ¬ Ngày Lên Đường
     ¬ Chị Yên
     ¬ Sáng Trăng Suông
     ¬ Thiên Truyện Cuối Cùng
Hồ DzếnhTập Truyện51048
 Trong Bóng Rừng  Hồ DzếnhTruyện Ngắn4379
 Buồn Đêm Mưa  Huy CậnThơ5271
 Ai Mua Hành Tôi  Khái HưngTruyện Ngắn13437
 Băn Khoăn  [19] Khái HưngTruyện Dài16174
 Cái Ve  [13]
     ¬ Cái ve
     ¬ Một nhà hiền triết
     ¬ Bắt trộm
     ¬ Hai con mắt
     ¬ Tế thành hoàng
     ¬ Sanh cà bung
     ¬ Người vợ mù
     ¬ Sư Tuệ
     ¬ Lòng tốt
     ¬ Linh hồn
     ¬ Trăng thu
     ¬ Biển
     ¬ Sự bí mật của anh Chế
Khái HưngTập Truyện5774
 Đẹp  [2] Khái HưngTruyện Dài3873
 Đợi Chờ  [8]
     ¬ Đợi chờ
     ¬ Bên Hongay
     ¬ Biến đổi
     ¬ Chùa Hương
     ¬ Bến đò năm xưa
     ¬ Cháu nhà quan
     ¬ Sín-sáng
     ¬ Dưới ánh trăng
Khái HưngTập Truyện18739
 Đội Mũ Lệch  [27]
     ¬ Thả Vỏ Quít Ăn Nắm Ngấu
     ¬ Cái Đồng Hồ Đao Tay
     ¬ Mãn Đình Hồng
     ¬ Sỹ
     ¬ Liều Thuốc Tây
     ¬ Cáo Ốm
     ¬ Ăn Miếng Trả Miếng
     ¬ Tiệc Tranh
     ¬ Bảng Công Ty
     ¬ Phá Cỗ
     ¬ Trong Kỳ Thi Sơ Học Yếu Lược
     ¬ Trăng Suông
     ¬ Bàn Việc Làng
     ¬ Phàn Nàn
     ¬ Mưu Cao
     ¬ Trúng Số
     ¬ Ba Nước Cờ
     ¬ Cơ Điện Thoại
     ¬ Cầm Vườn
     ¬ Bá Cáo Việc Riêng
     ¬ Đi Ra Thôi
     ¬ Cây Thần Tiên
     ¬ Lỡ Quá Ga
     ¬ Trả Thù
     ¬ Tắm Biển
     ¬ Thoát
     ¬ Chơi Ô-tô
Khái HưngTập Truyện24695
 Đồng Bệnh  [3] Khái HưngTruyện Kịch2429
 Dọc Đường Gió Bụi  [12]
     ¬ Dọc Đường Gió Bụi
     ¬ Tiếng Dương Cầm
     ¬ Bên Đường Dừng Bước
     ¬ Cô Hàng Nước
     ¬ Hai Cảnh Trụy Lạc
     ¬ Bãi Sậy Vườn Cam
     ¬ Con Chim Vàng Khuyên
     ¬ Trong Nhà Thương
     ¬ Thưa Chị
     ¬ Chén Trà Mạn Sen
     ¬ Nghĩa Cái Cười
     ¬ Điên
Khái HưngTập Truyện60079
 Gia Đình  [4] Khái HưngTruyện Dài1392
 Good Heart  Khái HưngEnglish5365
 Hạnh  [5]
     ¬ Hạnh
     ¬ Hai Người Bạn
     ¬ Tương Tri
     ¬ Thời Chưa Cưới
     ¬ Một Buổi Đầu
Khái HưngTập Truyện4366
 Hồn Bướm Mơ Tiên  [9] Khái HưngTruyện Dài28322
 Khúc Tiêu Ai Oán  [4] Khái HưngTruyện Kịch1237
 Lời Nguyền  [12]
     ¬ Lời Nguyền
     ¬ Bóng Giai Nhân
     ¬ Hổ !
     ¬ Tây Xông Nhà
     ¬ Quan Công Sứ
     ¬ Nhung
     ¬ Câu Chuyện Văn Chương
     ¬ Dưới Ánh Trăng
     ¬ Tiếng Người Xa
     ¬ Người Anh Hùng
     ¬ Tiếng Người Xa
     ¬ Đợi Tết Trong Tù
Khái HưngTập Truyện12168
 Monk Tue  Khái HưngEnglish5847
 Người Vợ Mù  Khái HưngTruyện Ngắn10237
 Những Ngày Vui  [3] Khái HưngTruyện Dài2823
 Nửa Chừng Xuân  [18] Khái HưngTruyện Dài33679
 Số Đào Hoa  [6]
     ¬ Số đào hoa
     ¬ Đi Nam-Kỳ
     ¬ Linh hồn thi-sĩ
     ¬ Ada Kwaden
     ¬ Hoàng-Oanh
     ¬ Cái thù ba mươi năm
Khái HưngTập Truyện6485
 Thoát Ly  [28] Khái HưngTruyện Dài32911
 Thừa Tự  [2] Khái HưngTruyện Dài3819
 Tiếng Suối Reo  [33]
     ¬ Tức nước cờ
     ¬ Lính mới tập đi
     ¬ Ông Đồng phương
     ¬ Võ Thái Hà
     ¬ Yêu đời
     ¬ Tôi sẽ đổi ônq lên Thượng du
     ¬ Câu truyện cổ tích hay là truyện bốn người nàng dâu
     ¬ Ông đồ Lương Sơn
     ¬ Ông đồ Đạc
     ¬ Nửa cái thỏ bò
     ¬ Để của bỉ mật
     ¬ Hồn hoa
     ¬ Vường nhương và nhong nhong
     ¬ Câu truyện đò giọc
     ¬ Báo thù
     ¬ Kiêng I
     ¬ Kiêng II
     ¬ Mười tám đời Hùng Vương
     ¬ Cóc cần, ông cóc cần
     ¬ Cai thuốc phiện
     ¬ Sư nữ với Lê Sinh
     ¬ Cờ lối mới
     ¬ Hát trống quân
     ¬ Chữ nho
     ¬ Một anh tinh nghịch
     ¬ Chí khí
     ¬ Ông cử giã cho nó
     ¬ Bói Kiều
     ¬ Một trận hăng hái
     ¬ Cải vòng luẩn quẩn
     ¬ Con mèo
     ¬ Ba Ếch sỏ ngọt
     ¬ Lên sĩ, xuống sĩ
Khái HưngTập Truyện5303
 Tiêu Sơn Tráng Sĩ  [49] Khái HưngTruyện Dài
Dã Sử
45176
 Trống Mái  [32] Khái HưngTruyện Dài39209
 You Must Live  Khái HưngEnglish3702
 Gánh Hàng Hoa  [13] Khái Hưng
Nhất Linh
Truyện Dài32362
 Vợ Nhặt  [11]
     ¬ Đứa con người vợ lẽ
     ¬ Đứa con người cô đầu
     ¬ Người kép già
     ¬ Vợ nhặt
     ¬ Làng
     ¬ Con Mã Mái
     ¬ Con chó xấu xí
     ¬ Anh chàng hiệp sĩ gỗ
     ¬ Ông Cản Ngũ
     ¬ Đôi chim thành
     ¬ Chó săn
Kim LânTập Truyện13501
 Cái Hột Mận  [15] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
14047
 Chế Bồng Nga  [3] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
6331
 Chiếc Ngai Vàng  [11] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
7414
 Chiếc Nỏ Cánh Dâu  [12] Lan KhaiTruyện Dài9710
 Cô Dung  [13] Lan KhaiTruyện Dài13592
 Đỉnh Non Thần  [15] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
12100
 Gái Thời Loạn  [22] Lan KhaiTruyện Dài24226
 Hồng Thầu  [16] Lan KhaiTruyện Dài4893
 Lầm Than  [18] Lan KhaiTruyện Dài14145
 Liếp Li  [3] Lan KhaiTruyện Dài4452
 Liếp Ly  [10] Lan KhaiTruyện Dài6918
 Mực Mài Nước Mắt  [9] Lan KhaiTruyện Dài7618
 Rừng Khuya  [10] Lan KhaiTruyện Dài13632
 Suối Đàn  [11] Lan KhaiTruyện Dài7802
 Thành Bại Với Anh Hùng  [10] Lan KhaiTruyện Dài
Dã Sử
7147
 Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm  [10] Lan KhaiTruyện Dài4800
 Tội Nhân Hay Nạn Nhân  [21] Lan KhaiTruyện Dài10443
 Tội Và Thương  [11] Lan KhaiTruyện Dài7441
 Truyện Đường Rừng  [9]
     ¬ Người lạ
     ¬ Ma thuồng luồng
     ¬ Con thuồng luồng nhà họ Ma
     ¬ Con bò dưới Thủy tề
     ¬ Đôi vịt con
     ¬ Mũi tên dẹp loạn
     ¬ Người hóa hổ
     ¬ Tiền mất lực
     ¬ Gò Thần
Lan KhaiTập Truyện7205
 Ba Ngày Luân Lạc  [22] Lê Văn TrươngTruyện Dài31843
 Người Anh Cả  [10] Lê Văn TrươngTruyện Dài6586
 Những Đồng Tiền Siết Máu   [5] Lê Văn TrươngTruyện Dài7632
 Trước Cảnh Hoang Tàn Đế Thiên Đế Thích  [5]
     ¬ Trước Cảnh Hoang Tàn Đế Thiên Đế Thích
     ¬ Cái Xó Bếp
     ¬ Cánh Tay Đứa Trẻ
     ¬ Con Quay
     ¬ Hai Hào
Lê Văn TrươngTập Truyện10195
 Trường Đời  [35] Lê Văn TrươngTruyện Dài10474
 Chiếc Cáng Xanh  [7] Lưu Trọng LưTruyện Dài8536
 Khói Lam Chiều  [6] Lưu Trọng LưTruyện Dài9147
 Kòn Trô  [8]
     ¬ Voi đội đèn
     ¬ Thâm u và cao cả
     ¬ Kòn Trô
     ¬ Thần Ngư động
     ¬ Xác Mu Mi trên núi đá
     ¬ Răng Sa Mát
     ¬ Ngăn rạch bắt sấu
     ¬ Mũi Tổ
Lý Văn SâmTập Truyện1303
 Sau Dẫy Trường Sơn  [4] Lý Văn SâmTruyện Dài860
 Bài Học Quét Nhà  Nam CaoTruyện Ngắn5443
 Chí Phèo  [5]
     ¬ Lão Hạc
     ¬ Đời Thừa
     ¬ Mua Nhà
     ¬ Trăng Sáng
     ¬ Chí Phèo
Nam CaoTập Truyện23070
 Điếu Văn  Nam CaoTruyện Ngắn3469
 Sống Mòn  [20] Nam CaoTruyện Dài64807
 Anh Gắng Nuôi Con  Ngọc GiaoTruyện Ngắn4792
 Bến Đò Rừng  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3796
 Cát Bụi  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3199
 Chợ Chiều  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3088
 Chú Hai Huấn  [6] Ngọc GiaoTruyện Dài7981
 Cô Gái Làng Sơn Hạ  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3548
 Để Lòng  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2768
 Đôi Mắt Đẹp  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2989
 Đời Tư Lã Bố  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3019
 Hằn Học  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2752
 Một Chuyện Quái Đản  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3191
 Một Đêm Mưa Móc  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3778
 Một Đêm Vui  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3030
 Người Gác Đêm  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2741
 Những Đêm Sương  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2517
 Xóm Nghèo Ăn Tết Chó  Ngọc GiaoTruyện Ngắn3591
 Yên Hoa  Ngọc GiaoTruyện Ngắn2789
 Dao Cầu Thuyền Tán  [5]
     ¬ Tôi Còn Sống Vì Không Uống Thuốc
     ¬ Chữa Khoán Hết Các Bệnh
     ¬ Thầy Lang Thỏ Đực
     ¬ Cụ Lang Bần
     ¬ Không Nên Quên Một Bọn Văn Sĩ
Ngô Tất TốTập Truyện14886
 Lều Chõng  [21] Ngô Tất TốTruyện Dài27623
 Tạp Văn  [35]
     ¬ Kiểu Đất Ở Phố Hàng Trống
     ¬ Mười Năm Nữa Báo Chí Bắc Kỳ Sẽ Cổ Động Đến "Thò Lò", "Quay Đất"
     ¬ Mấy Lời Nhắn Nhủ Các Ông Đồ Báo Chí Bắc Kỳ Sẽ Cổ Động Đến "Thò Lò"
     ¬ Hỡi Đồng Bào Việt Nam Chúng Ta Nên Vẽ Mình Cho Con Cái Chúng Ta
     ¬ Đừng Giở Những Ngón Ấy Ra Nữa
     ¬ Xin Nhờ Lơmuya Cát Tường Việc Này Nữa
     ¬ Giết Người Lấy Của
     ¬ Kính Mừng Việt Nam Tổ Quốc Và Tiếc Thay Cho Làng Báo Của Nó
     ¬ Bãi Nước Bọt Trên Mặt Một Ông Tuần Phủ
     ¬ Con Cháu Khôn Hơn Ông Vải ?
     ¬ Cứ Để Cho Nó Chết
     ¬ An Nam Lại Sinh Thánh
     ¬ Việc Này Lại Phải Nhớ Đến Cụ Nghè Bân
     ¬ Bắc Ninh Cầu Cứu
     ¬ Họ Vẫn Ăn Vào Cái Xác Chết
     ¬ Người Có Danh Vọng Trong Làng
     ¬ Báo Tân Việt Nam Và Vợ Chu Mãi Thần
     ¬ Họ Lại Kiếm Ăn Vào Nắm Xương Khô
     ¬ Trừ Nạn Cho Vay Nặng Lãi, Lại Nảy Ra Nạn Bán Rẻ
     ¬ Cô Tây Hoẻn
     ¬ Té Ra Ông Bùi Tiến M... Trúng Số Không Vì Vận Đỏ
     ¬ Phải Hỏi Ngôi Đền Ấy Thờ Ông Nào Đã
     ¬ Thế Thì Nhà Báo Là Ông Trời
     ¬ Tội Trạng Cô Vũ Thị Cúc
     ¬ Tội Tại Bà Chúa Hàng Trống
     ¬ Việc Tuần Phòng Ở Các Làng
     ¬ Đẻ Chậm Mất Vài Nghìn Năm
     ¬ Một Người Oan, Một Người Không Oan
     ¬ Bà Già Đã Tám Mươi Tư, Ngồi Trong Cửa Sổ Đưa Thư Kén Chồng
     ¬ Hết Năm
     ¬ Bà Ấy Chỉ Hiểu Lầm Một Câu Truyện Kiều
     ¬ Lời Của Giản Ung Đã Được Thực Hành
     ¬ Thuốc Lậu, Chuyện Kiếm Hiệp, Vé Sổ Xố Giả Và Cụ Nguyễn Thượng Hiền
     ¬ Nguyễn Khắc Nương Và Bà Bé Tý
     ¬ Chủ Nghĩa "Tự Do Luyến Ái"
Ngô Tất TốTập Truyện87256
 Tắt Ðèn  [27] Ngô Tất TốTruyện Dài29013
 Trong Rừng Nho  [13] Ngô Tất TốTruyện Dài11508
 Việc Làng  [17]
     ¬ Lớp Người Bị Bỏ Sót
     ¬ Một Đám Vào Ngôi
     ¬ Cái Án Ông Cụ
     ¬ Nghệ Thuật Băm Thịt Gà
     ¬ Đôi Giày Mất Dạy
     ¬ Góc Chiếu Giữa Đình
     ¬ Nén Hương Sau Khi Chết
     ¬ Hạt Gạo Xôi Mới
     ¬ Mua Cỗ
     ¬ Con Gà Thờ
     ¬ Cỗ Oản Tuần Sóc
     ¬ Một Tiệc Ăn Vạ
     ¬ Xâu Lòng Thờ
     ¬ Một Chiếc Lăm Lợn
     ¬ Miếng Thịt Giỗ Hậu
     ¬ Món Nợ Chung Thân
     ¬ Một Cái Thảm Trạng
Ngô Tất TốTập Truyện52013
 Bóng Người Trên Sân Ga  Nguyễn BínhThơ5540
 Cô Hàng Xóm  Nguyễn BínhThơ6900
 Cô Lái Ðò  Nguyễn BínhThơ5217
 Ghen  Nguyễn BínhThơ4991
 Nhớ  Nguyễn BínhThơ4916
 Tương Tư  Nguyễn BínhThơ4842
 Vài Nét Rừng  Nguyễn BínhThơ3312
 Nợ Nần  [3] Nguyễn Công HoanTruyện Dài2663
 Bước Đường Cùng  [30] Nguyễn Công HoanTruyện Dài25415
 Cô Giáo Minh  [23] Nguyễn Công HoanTruyện Dài5941
 Kép Tư Bền  [16]
     ¬ Kép Tư Bền
     ¬ Cô Kếu, gái tân thời
     ¬ Thằng ăn cắp
     ¬ Thế là mợ nó đi Tây
     ¬ Ngựa người và người ngựa
     ¬ Samandji
     ¬ Báo hiếu: trả nghĩa cha
     ¬ Báo hiếu: trả nghĩa mẹ
     ¬ Bố anh ấy chết
     ¬ Nỗi vui sướng của thằng bé khốn nạn
     ¬ Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó chủ báo
     ¬ Nhân tình tôi
     ¬ Kìa! Con...
     ¬ Mất cái ví
     ¬ Giết nhau
     ¬ Lời bạt
Nguyễn Công HoanTập Truyện13271
 Lá Ngọc Cành Vàng  [16] Nguyễn Công HoanTruyện Dài19277
 Lệ Dung  [6] Nguyễn Công HoanTruyện Dài2981
 Ông Chủ  [8] Nguyễn Công HoanTruyện Dài7920
 Tấm Lòng Vàng  [12] Nguyễn Công HoanTruyện Dài6923
 Tuyển Tập Nguyễn Công Hoan  [24]
     ¬ Ái tình tiểu thuyết
     ¬ Anh xẩm
     ¬ Bà chủ mất trộm
     ¬ Bà lái đò
     ¬ Biểu tình
     ¬ Bố anh ấy chết
     ¬ Cái lò gạch bí mật
     ¬ Cái nạn ô-tô
     ¬ Cái tết của những nhà đại văn hào
     ¬ Cái thú tổ tôm
     ¬ Cái ví ấy của ai
     ¬ Cái vốn để sinh nhai
     ¬ Cấm chợ
     ¬ Cậu ấy may lắm đấy
     ¬ Cây mít
     ¬ Chiếc đèn pin
     ¬ Lại chuyện con mèo
     ¬ Hé! Hé! Hé!
     ¬ Chính sách thân dân
     ¬ Cho tròn bổn phận
     ¬ Chuyện chó chết cái thâm ý của anh chàng sợ vợ
     ¬ Chuyện của cô ấy
     ¬ Cô Kếu, gái tân thời
     ¬ Đàn bà là giống yếu
Nguyễn Công HoanTập Truyện58148
 Bỉ Vỏ  [26] Nguyên HồngTruyện Dài68523
 Hai Nhà Nghề  Nguyên HồngTruyện Ngắn4189
 Mợ Du  Nguyên HồngTruyện Ngắn6013
 Những Ngày Thơ Ấu  [9] Nguyên HồngTruyện Dài10799
 Bà Chúa Chè  [6] Nguyễn Triệu LuậtTruyện Dài
Dã Sử
18225
 Chúa Trịnh Khải  [4] Nguyễn Triệu LuậtTruyện Dài
Dã Sử
1852
 Quả Dưa Đỏ  [3] Nguyễn Trọng ThuậtTruyện Dài
Phiêu Lưu
1976
 Chùa Đàn  [3] Nguyễn Tuân Truyện Dài9246
 Nguyễn  [7]
     ¬ Nhà Nguyễn
     ¬ Đôi Tri Kỷ Gượng
     ¬ Chuyến Xe Tình
     ¬ Cái Cà Vát Đen
     ¬ Chiếc Áo Gấm Mượn
     ¬ Một Người Cha Về Ăn Tết
     ¬ Lửa Trại
Nguyễn TuânTập Truyện16014
 Tiểu Luận và Chân Dung Văn Học  [12]
     ¬ Chén Rượu Vĩnh Biệt
     ¬ Một Đêm Họp Đưa Ma Phụng
     ¬ Về Tiếng Ta
     ¬ Tẳn Mạn Xung Quanh Một Áng "Kiều"
     ¬ Thời Và Thơ Tú Xương
     ¬ Thạch Lam
     ¬ Truyện Ngắn Lỗ Tấn
     ¬ Đốtxtôi
     ¬ Truyện Ngắn Ăngđớcxen
     ¬ Tônxtôi
     ¬ Phố Phái
     ¬ Thời Và Thơ Tú Xương
Nguyễn TuânPhi Hư Cấu
Tập Truyện
41811
 Vang Bóng Một Thời  [12]
     ¬ Chém Treo Ngành
     ¬ Những Chiếc Ấm Đất
     ¬ Thả Thơ
     ¬ Đánh Thơ
     ¬ Ngôi Mả Cũ
     ¬ Hương Cuội
     ¬ Chữ Người Tử Tù
     ¬ Ném Bút Chì
     ¬ Chén Trà Trong Sương Sớm
     ¬ Một Cảnh Thu Muộn
     ¬ Báo Oán
     ¬ Trên Đỉnh Non Tản
Nguyễn TuânTập Truyện38157
 Bướm Trắng  [8] Nhất LinhTruyện Dài21964
 Đi Tây  [4] Nhất LinhTruyện Dài3599
 Ðoạn Tuyệt  [29] Nhất LinhTruyện Dài43305
 Đôi Bạn  [18] Nhất LinhTruyện Dài20744
 Hai Buổi Chiều Vàng  [6]
     ¬ Hai buổi chiều vàng
     ¬ Mười năm qua
     ¬ Cái tẩy
     ¬ Vết thương
     ¬ Câu chuyện mơ trong giấc mộng
     ¬ Lan rừng
Nhất LinhTập Truyện20871
 Lạnh Lùng  [3] Nhất LinhTruyện Dài7390
 Nắng Thu  [21] Nhất Linh Truyện Dài1674
 Người Quay Tơ  [11]
     ¬ Người quay tơ
     ¬ Nô-lệ
     ¬ Chiến tranh
     ¬ Giấc mộng Từ-Lâm
     ¬ Sư bác chùa Kênh
     ¬ Làm gì mà băn khoăn thế?
     ¬ Giật mình tỉnh dậy
     ¬ Truyện người ca kỹ họ Nguyễn
     ¬ Bạch-Liên
     ¬ Vuông vải trắng
     ¬ Sự thật ở miệng trẻ
Nhất LinhTập Truyện19426
 A Silhouette In The Fog  Nhất LinhEnglish4154
 Thế Rồi Một Buổi Chiều  [7]
     ¬ Thế rồi một buổi chiều
     ¬ Chết dở
     ¬ Nghèo
     ¬ Hai cảnh ngoài phố
     ¬ Hai vẻ đẹp
     ¬ Hai chị em
     ¬ Tiếng yêu thương
Nhất LinhTập Truyện10000
 Tối Tăm  [6]
     ¬ Nghèo
     ¬ Chết dở
     ¬ Thế rồi một buổi chiều
     ¬ Lòng tử tế
     ¬ Hai chị em
     ¬ Cái tẩy
Nhất LinhTập Truyện18599
 Two Beauties  Nhất LinhEnglish4385
 Viết Và Đọc Tiểu Thuyết  [3] Nhất LinhPhi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
7322
 Anh Phải Sống  [13]
     ¬ Anh Phải Sống
     ¬ Tháng Ngày Qua
     ¬ Dưới Bóng Hoa Đào
     ¬ Bóng Người Trên Sương Mù
     ¬ Tình Tuyệt Vọng
     ¬ Náng Mới Trong Rừng Khuya
     ¬ Sóng Gió Đồ Sơn
     ¬ Vé Von Tiếng Địch
     ¬ Giết Chồng, Báo Thù Chồng
     ¬ Bên Dòng Sông Hương
     ¬ Ðầu Ðường Xó Chợ
     ¬ Nước Chảy Ðôi Dòng
     ¬ Tình Ðiên
Nhất Linh
Khái Hưng
Tập Truyện73643
 Đời Mưa Gió  [3] Nhất Linh
Khái Hưng
Truyện Dài15995
 Lan Hữu  [19] Nhượng TốngTruyện Dài3660
 Thủy Chiến Việt Nam  Phạm Văn SơnPhi Hư Cấu
Sử Địa
1663
 Đồng Quê  [11] Phi VânPhi Hư Cấu
Phóng Sự
18534
 Không Đội Giời Chung  [6] Song ThanhTruyện Dịch
Trinh Thám
1345
 Tôi Kéo Xe  [20] Tam LangPhi Hư Cấu
Phóng Sự
10195
 Ai Hát Giữa Rừng Khuya  [13] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Kinh Dị23054
 Kho Vàng Sầm Sơn  [15] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Dài13609
 Oan Nghiệt  TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Ngắn4524
 Thần Hổ  [3] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Dài19551
 Thầy Cử  TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Ngắn3857
 Tình Sơn Nữ  [24] TCHYA (Đái Đức Tuấn)Truyện Dài21988
 Gió Đầu Mùa  [13]
     ¬ Đứa Con Đầu Lòng
     ¬ Nhà Mẹ Lê
     ¬ Những Ngày Mới
     ¬ Duyên Số
     ¬ Một Cơn Giận
     ¬ Tiếng Chim Kêu
     ¬ Cái Chân Què
     ¬ Đói
     ¬ Cô Áo Lụa Hồng
     ¬ Một Đời Người
     ¬ Người Lính Cũ
     ¬ Hai Lần Chết
     ¬ Gió Lạnh Đầu Mùa
Thạch LamTập Truyện58265
 Hà Nội 36 Phố Phường  [20] Thạch LamPhi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
29323
 The Market Girl  Thạch LamEnglish4856
 Nắng Trong Vườn  [12]
     ¬ Nắng Trong Vườn
     ¬ Bên Kia sông
     ¬ Cuốn Sách Bỏ Quên
     ¬ Người Đầm
     ¬ Ðêm Sáng Trăng
     ¬ Ðứa Con
     ¬ Trong Bóng Tối Buổi Chiều
     ¬ Bóng Người Xưa
     ¬ Hai Đứa Trẻ
     ¬ Buổi Sớm
     ¬ Tiếng Sáo
     ¬ Bắt Ðầu
Thạch LamTập Truyện39222
 Ngày Mới  [23] Thạch LamTruyện Dài2614
 Sợi Tóc  [5]
     ¬ Dưới Bóng Hoàng Lan
     ¬ Tối Ba Mươi
     ¬ Cô Hàng Xén
     ¬ Tình Xưa
     ¬ Sợi Tóc
Thạch LamTập Truyện20935
 Theo Giòng  Thạch LamPhi Hư Cấu
Tùy Bút / Biên Khảo
2705
 Bên đường Thiên Lôi   [11]
     ¬ Bên đường Thiên Lôi
     ¬ Vì tình
     ¬ Dòng máu đứt quãng
     ¬ Cái xác đuổi người
     ¬ Hai lần chết
     ¬ Lưỡi tầm sét
     ¬ Một người lạ
     ¬ Ông phán nghiện
     ¬ Cái đầu lâu
     ¬ Câu chuyện trên tàu thủy
     ¬ Một người hiếm có
Thế LữTập Truyện15272
 Cái Đầu Lâu  Thế LữTruyện Ngắn5012
 Đòn Hẹn  [2] Thế Lữ Trinh Thám8454
 Gói Thuốc Lá  [12] Thế LữTrinh Thám20508
 Hai Lần Chết  Thế LữTruyện Ngắn4240
 Lê Phong Phóng Viên  [2]
     ¬ I. Lê Phong Phóng Viên
     ¬ II. Những Nét Chữ
Thế LửTập Truyện
Trinh Thám
2052
 Mai Hương và Lê Phong  [20] Thế LữTrinh Thám19295
 Mấy Vần Thơ - tập mới  [4] Thế LửThơ778
 Một Chuyện Ngoại Tình  Thế LữTruyện Ngắn6217
 Một Người Say Rượu  Thế LữTruyện Ngắn3607
 Ông Phán Nghiện  Thế LữTruyện Ngắn3723
 Trại Bồ Tùng Linh  [9] Thế LữKinh Dị4284
 Vàng và Máu  [4]
     ¬ Vàng Và Máu
     ¬ Một Đêm Trăng
     ¬ Con Châu Chấu Tre
     ¬ Ma Xuống Thang Gác
Thế LữTập Truyện19135
 Vì Tình  Thế LữTruyện Ngắn4069
 Người Vợ Hiền  [11] Thới XuyênTruyện Dài10075
 Dế Mèn Phiêu Lưu Ký  [10] Tô HoàiTruyện Dài
Tuổi Trẻ / Học Trò
15973
 Truyện Loài Vật  [5]
     ¬ Con Dế Mèn
     ¬ Võ Sĩ Bọ Ngựa
     ¬ Chú Chuột
     ¬ Ba Anh Em
     ¬ U Tám
Tô HoàiTập Truyện
Tuổi Trẻ / Học Trò
4957
 Ai phải?  Trần TiêuTruyện Ngắn6938
 Chồng Con  [21] Trần TiêuTruyện Dài7388
 Việt Nam Sử Lược  [54] Trần Trọng KimPhi Hư Cấu
Sử Địa
15663
 Giòng Nước Ngược - Tập I   Tú MỡThơ1410
 Cạm Bẫy Người   [14] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài38091
 Cơm Thầy Cơm Cô  [9] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài13253
 Gông Tố  [32] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài36523
 Kỹ Nghệ Lấy Tây  [10] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài22177
 Làm Đĩ  [5] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài31142
 Lấy Nhau Vì Tình  [18] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài7524
 Lục Xì  [12] Vũ Trọng PhụngPhi Hư Cấu
Phóng Sự
8710
 Số Đỏ  [20] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài27904
 Trúng Số Độc Đắc  [9] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài2396
 Tuyển Tập Truyện Ngắn Vũ Trọng Phụng (Còn tiếp)  [39]
     ¬ Tội người cô
     ¬ Nhân quả
     ¬ Cái tin vặt
     ¬ Thủ đoạn
     ¬ Điên
     ¬ Chống nạn lên đường
     ¬ Bẫy tình
     ¬ Phép ông láng giềng
     ¬ Bà lão lòa
     ¬ Cô Mai thưởng xuân
     ¬ Một cái chết
     ¬ Con người điêu trá
     ¬ Cuộc vui ít có
     ¬ Duyên không đi lại
     ¬ Bụng trẻ con
     ¬ Bệnh lao chữa bằng mồm hay là...
     ¬ Sao mày không vỡ, nắp ơi
     ¬ Sướng để mà lo
     ¬ Ông đừng lầm
     ¬ Cái hàng rào
     ¬ Rửa hờn
     ¬ Sư cụ triết lý
     ¬ Bộ răng vàng
     ¬ Hồ sê líu hồ líu sê sàng
     ¬ Người có quyền
     ¬ Cái ghen đàn ông
     ¬ Lòng tự ái
     ¬ Đi săn khỉ
     ¬ Máu mê
     ¬ Tự do
     ¬ Lấy vợ xấu
     ¬ Một con chó hay chim chuột
     ¬ Một đồng bạc
     ¬ Từ lý thuyết đến thực hành
     ¬ Đời là một cuộc chiến đấu
     ¬ Gương… tống tiền
     ¬ Đoạn tuyệt
     ¬ Ăn mừng
     ¬ Bắt vích
Vũ Trọng PhụngTập Truyện125777
 Vỡ Đê  [25] Vũ Trọng PhụngTruyện Dài19993
 Anh Thương Em Khi Ngủ  Xuân DiệuThơ7884
 Gửi Hương Cho Gió  Xuân DiệuThơ1460
 Hẹn Hò  Xuân DiệuThơ5493
 Phấn Thông Vàng (Còn tiếp)  [17]
     ¬ Phấn Thông Vàng
     ¬ Thương Vay
     ¬ Cái Giây
     ¬ Người Học Trò Tốt
     ¬ Cái Dây Không Đứt
     ¬ Thân Thể
     ¬ Sợ
     ¬ Cái Hỏa Lò
     ¬ Suối Cá Vàng
     ¬ Suối Tóc Đẹp
     ¬ Bà Chúa Vinh Quang
     ¬ Mèo Hoang
     ¬ Chó Hoang
     ¬ Ðứa Ăn Mày
     ¬ Tỏa Nhị Kiều
     ¬ Thư Tình, Mùa Thu
     ¬ Trên Cái Giường
Xuân DiệuTập Truyện11360
 Thơ Thơ  Xuân DiệuThơ1115
 Trường Ca  [9]
     ¬ Lệnh
     ¬ Chú Lái Khờ
     ¬ Đẹp Trai
     ¬ Hoa Học Trò
     ¬ Giã Từ Tuổi Nhỏ
     ¬ Giao Lại
     ¬ Thu
     ¬ Trong Vườn Mơn Trớn
     ¬ Đôi Bướm
Xuân DiệuTập Truyện23901
 Xa Cách  Xuân DiệuThơ5232
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Việt Sử Tân Biên - Quyển I

Phạm Văn Sơn

  Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm