hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Hồ Biểu Chánh [54]CATEGORYREAD
 
Ai Làm Được  [6]
 Truyện Dài33950
 
Ái Tình Miếu  [11]
 Truyện Dài36356
 
Bỏ Chồng  [12]
 Truyện Dài38853
 
Bỏ Vợ  [7]
 Truyện Dài20418
 
Bức Thơ Hối Hận  [12]
 Truyện Dài32514
 
Cay Đắng Mùi Đời  [6]
 Truyện Dài20622
 
Cha Con Nghĩa Nặng  [10]
 Truyện Dài28987
 
Chị Ðào, Chị Lý  [7]
 Truyện Dài21770
 
Chúa Tàu Kim Qui  [17]
 Truyện Dài26400
 
Chút Phận Linh Đinh  [15]
 Truyện Dài27458
 
Con Nhà Giàu  [17]
 Truyện Dài37589
 
Con Nhà Nghèo  [7]
 Truyện Dài19395
 
Cư Kỉnh  [12]
 Truyện Dài17244
 
Cười Gượng  [3]
 Truyện Dài11212
 
Dây Oan  [7]
 Truyện Dài17048
 
Ðại Nghĩa Diệt Thân  [16]
 Truyện Dài17784
 
Đoá Hoa Tàn  [11]
 Truyện Dài21037
 
Ðoạn Tình  [13]
 Truyện Dài25724
 
Đỗ Nương Nương Báo Oán  [14]
 Truyện Dài
Dã Sử
17089
 
Hai Khối Tình  [14]
 Truyện Dài21591
 
Hai Thà Cưới Vợ  [4]
 Truyện Dài12108
 
Hai Vợ  [9]
 Truyện Dài16216
 
Hạnh Phúc Lối Nào  [10]
 Truyện Dài18273
 
Kẻ Làm Người Chịu  [14]
 Truyện Dài20399
 
Khóc Thầm  [13]
 Truyện Dài22293
 
Lạc Đường  [10]
 Truyện Dài16313
 
Lời Thề Trước Miễu  [3]
 Truyện Dài7751
 
Lòng Dạ Ðàn Bà  [3]
 Truyện Dài14733
 
Mẹ Ghẻ Con Ghẻ  [24]
 Truyện Dài49189
 
Một Chữ Tình  [9]
 Truyện Dài11226
 
Một Ðoá Hoa Rừng  [4]
 Truyện Dài10727
 
Một Đời Tài Sắc  [8]
 Truyện Dài13700
 
Nam Cực Tinh Huy  [32]
 Truyện Dài
Dã Sử
20028
 
Nặng Gánh Cang Thường  [14]
 Truyện Dài
Dã Sử
12552
 
Ngọn Cỏ Gió Đùa  [21]
 Truyện Dài34962
 
Người Thất Chí  [10]
 Truyện Dài11007
 
Nhơn Tình Ấm Lạnh  [16]
 Truyện Dài18422
 
Nợ Đời  [20]
 Truyện Dài36799
 
Nợ Tình  [6]
 Truyện Dài9794
 
Ông Cử  [7]
 Truyện Dài11890
 
Ở Theo Thời  [11]
 Truyện Dài14332
 
Sống Thác Với Tình  [12]
 Truyện Dài18425
 
Tại Tôi  [13]
 Truyện Dài18942
 
Tân Phong Nữ Sĩ  [10]
 Truyện Dài13197
 
Thầy Chung Trúng Số  [4]
 Truyện Dài8506
 
Thầy Thông Ngôn  [12]
 Truyện Dài16700
 
Thiệt Giả - Giả Thiệt  [6]
 Truyện Dài9463
 
Tiền Bạc Bạc Tiền  [8]
 Truyện Dài13510
 
Tình Mộng  [10]
 Truyện Dài14764
 
Tơ Hồng Vương Vấn  [26]
 Truyện Dài34899
 
Từ Hôn  [5]
 Truyện Dài9769
 
Vì Nghĩa Vì Tình  [19]
 Truyện Dài21751
 
Vợ Già Chồng Trẻ  [10]
 Truyện Dài20861
 
Ý Và Tình  [15]
 Truyện Dài21858


Hồ Biểu Chánh
Hồ Biểu Chánh (1984-1958)
Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung, tự Biểu Chánh, hiệu Thứ Tiên. Ông sinh năm 1884 (trong khai sanh ghi ngày 01/10/1885) tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công. Khi viết văn, ông lấy tên tự ghép với họ là Hồ Biểu Chánh, trở thành một bút danh bất hủ, được nhiều người biết đến và quí mến hơn tên tộc Hồ Văn Trung của ông.
Ông xuất thân làm ký lục, thông ngôn, thăng dần đến đốc phủ sứ, từng giữ chức chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi, vốn có tiếng thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ. Cuối năm 1946, ông từ giã chánh trường, thật sự sống cuộc đời hưu nhàn, giành trọn những năm tháng còn lại cho sự nghiệp văn chương.
Ông sáng tác văn học rất nhiều và để lại hơn 100 tác phẩm gồm tiểu thuyết và các thể loại khác, như: nghiên cứu, phê bình văn học, sáng tác tuồng hát cùng các bản dịch văn học cổ điển Trung Quốc như Tình sử, Kim cổ kỳ quan...
Các nhà phê bình, không ai phủ nhận công sức đóng góp văn học của nhà văn Hồ Biểu Chánh.
Tác phẩm của ông gồm nhiều thể loại: Dịch thuật, thơ, tuỳ bút phê bình, hồi ký, tuồng hát, đoản thiên, truyện vắn, biên khảo, tiểu thuyết...
Hồ Biểu Chánh sở trường về viết văn xuôi tự sự. Ðề tài phần lớn là cuộc sống Nam bộ từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ XX với những xáo trộn xã hội do cuộc đấu tranh giữa mới và cũ. Cách diễn đạt nôm na, bình dị. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự hình thành thể lọai tiểu thuyết trên chặng đường phôi thai. Ông để lại một khối lượng sáng tác không nhỏ: 64* tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và truyện kể, 12 vở hài kịch và ca kịch, 5 tập thơ và truyện thơ, 8 tập ký, 28 tập khảo cứu-phê bình. Ngòai ra, còn có các bài diễn thuyết và 2 tác phẩm dịch.
Ông mất ngày 04/09/1958 tại Phú Nhuận, Gia Ðịnh, thọ 74 tuổi.
nguồn: hobieuchanh.com

TÁC PHẨM:
Ai làm được (Cà Máu, 1912)
Cay đắng mùi đời (Sài Gòn, 1923)
Chúa tàu Kim Qui (Sài Gòn, 1923)
Một chữ tình (Sài Gòn, 1923)
Tình mộng (Sài Gòn, 1923)
Nam cực tinh huy (Sài Gòn, 1924)
Nhơn tình ấm lạnh (Sài Gòn, 1925)
Tiền bạc, bạc tiền (Sài Gòn, 1925)
Ngọn cỏ gió đùa (Sài Gòn, 1926)
Thầy Thông ngôn (Sài Gòn, 1926)
Chút phận linh đinh (Càn Long, 1928)
Kẻ làm người chịu (Càn Long, 1928)
Cha con nghĩa nặng (Càn Long, 1929)
Khóc thầm (Càn Long, 1929)
Vì nghĩa vì tình (Càn Long, 1929)
Con nhà nghèo (Càn Long, 1930)
Nặng gạnh cang thường Con nhà giàu (Càn Long, 1931)
Cười gượng (Sài Gòn, 1935)
Dây oan (Sài Gòn, 1935)
Một đời tài sắc (Sài Gòn, 1935)
Ở theo thời (Sài Gòn, 1935)
Ông Cử (Sài Gòn, 1935)
Thiệt giả, giả thiệt< (Sài Gòn, 1935)
Đoá hoa tàn (Vĩnh Hội, 1936)
Nợ đời (Vĩnh Hội, 1936)
Lạc đường ( Vĩnh Hội, 1937)
Tân Phong nữ sĩ (Vĩnh Hội, 1937)
Từ hôn (Vĩnh Hội, 1937)
Bỏ chồng (Vĩnh Hội, 1938)
Bỏ vợ (Vĩnh Hội 1938)
Lời thề trước miễu (Vĩnh Hội, 1938)
Người thất chí (Vĩnh Hội, 1938)
Tại tôi (Vĩnh Hội, 1938)
Hai khối tình (Vĩnh Hội, 1939)
Tìm đường (Vĩnh Hội, 1939)
Đoạn tình (Vĩnh Hội, 1940)
Ái tình miếu (Vĩnh Hội, 1941)
Cư Kính (Vĩnh Hội, 1941)
Ý và tình (Vĩnh Hội, 1938, 1942)
Mẹ ghẻ con ghẻ (Vĩnh Hội, 1943)
Bức thơ hối hận (Gò Công, 1953)
Trọn nghĩa vẹn tình (Gò Công, 1953)
Đỗ Nương Nương báo oán (Sài Gòn, 1954)
Nặng bầu ân oán (Gò Công, 1954)
Đại nghĩa diệt thân (Sài Gòn, 1955)
Hai chồng (Sài Gòn, 1955)
Hai vợ (Sài Gòn, 1955)
Lá rụng hoa rơi (Sài Gòn, 1955)
Tơ hồng vương vấn (1955)
Một duyên hai nợ(Sài Gòn, 1956)
Những điều nghe thấy (Sài Gòn, 1956)
Ông Cả Bình Lạc (Sài Gòn, 1956)
Trả nợ cho cha (Sài Gòn, 1956)
Chị Đào, Chị Lý (Phú Nhuận, 1957)
Hạnh phúc lối nào (Phú Nhuận, 1957)
Đón gió mới, nhắc chuyện xưa (Phú Nhuận, 1957)
Nợ tình (Phú Nhuận, 1957)
Nợ trái oan (Phú Nhuận, 1957)
Sống thác với tình (Phú Nhuận, 1957)
Tắt lửa lòng (Phú Nhuận, 1957)
Trong đám cỏ hoang (Phú Nhuận, 1957)
Vợ già chồng trẻ (Phú Nhuận, 1957)
Lẫy lừng hào khí (Phú Nhuận, 1958)
Hai Thà cưới vợ (?)
Lòng dạ đàn bà (?)
Một đoá hoa rừng (?)
Thầy Chung trúng số (?)TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Bộ Mặt Thật Nhà Độc Tài Mussolini

Rachele Mussolini

  Copyright © 2002-2018 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm