hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Cổ Long [81]CATEGORYREAD
 Âm Công  [40]  Kiếm Hiệp160984
 Anh Hùng Vô Lệ  [18]  Kiếm Hiệp45857
 Ân Thù Kiếm Lục  [60]  Kiếm Hiệp112264
 Bạch Cốt Lâm  [40]  Kiếm Hiệp105057
 Bạch Ngọc Lão Hổ  [10]  Kiếm Hiệp21389
 Bất Tử Thần Long (Hộ Hoa Linh)  [32]  Kiếm Hiệp62854
 Bá Vương Thương (Đệ Ngũ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]  Kiếm Hiệp24911
 Bích Huyết Tẩy Ngân Thương  [40]  Kiếm Hiệp65519
 Bích Ngọc Đao (Đệ Nhị Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]  Kiếm Hiệp11288
 Biên Thành Đao Thanh  [36]  Kiếm Hiệp64556
 Biên Thành Lãng Tử (Phong Vân Đệ Nhất Đao)  [50]  Kiếm Hiệp107055
 Cát Bụi Giang Hồ (Đại Nhân Vật)  [47]  Kiếm Hiệp74385
 Cô Lâu Quái Kiệt  [59]  Kiếm Hiệp186891
 Cô Tinh Hiệp Lữ  [31]  Kiếm Hiệp61975
 Cửu Nguyệt Ưng Phi  [35]  Kiếm Hiệp62833
 Đa Tình Hoàn (Đệ Tứ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]  Kiếm Hiệp14013
 Đoạn Hồn Tuyệt Cung  [34]  Kiếm Hiệp66909
 Đoạn Kiếm Thù  [126]  Kiếm Hiệp89207
 Dị Kiếm Khách  [62]  Kiếm Hiệp122972
 Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều)  [128]  Kiếm Hiệp907586
 Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)  [60]  Kiếm Hiệp90920
 Hậu Tiểu Lý Phi Đao (Huyết Tâm Lệnh)  [42]  Kiếm Hiệp89440
 Hỏa Tinh Tiêu Thập Nhất Lang  [34]  Kiếm Hiệp41472
 Hồng Bào Quái Nhân (Còn tiếp)  [80]  Kiếm Hiệp159048
 Huyết Anh Vũ  [16]  Kiếm Hiệp17533
 Huyết Sử Võ Lâm (Danh Kiếm Phong Lưu)  [78]  Kiếm Hiệp165189
 Khổng Tước Linh (Đệ Tam Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [6]  Kiếm Hiệp9089
 Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam  [7]  Kiếm Hiệp7564
 Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh  [47]  Kiếm Hiệp70769
 Liệp Ưng Ðổ Cục  [6]  Kiếm Hiệp6792
 Lôi Âm Ma Công  [62]  Kiếm Hiệp119778
 Long Kiếm Truy Hồn  [25]  Kiếm Hiệp38961
 Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều  [29]  Kiếm Hiệp54373
 Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)  [24]  Kiếm Hiệp37248
 Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến (Quyết Chiến Tiền Hậu)  [26]  Kiếm Hiệp41633
 Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường  [12]  Kiếm Hiệp17680
 Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang  [19]  Kiếm Hiệp27858
 Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên  [21]  Kiếm Hiệp31870
 Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu  [20]  Kiếm Hiệp32155
 Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm  [32]  Kiếm Hiệp39227
 Ly Biệt Câu (Đệ Lục Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]  Kiếm Hiệp10311
 Ma Đao  [21]  Kiếm Hiệp23426
 Mai Hương Kiếm (Kiếm Độc Mai Hương)  [48]  Kiếm Hiệp71735
 Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao  [5]  Kiếm Hiệp6614
 Phiêu Phong Kiếm Vũ (Phiêu Hương Kiếm Vũ)  [42]  Kiếm Hiệp42819
 Phi Thiên Ma  [34]  Kiếm Hiệp83621
 Phong Linh Trung Đao Thanh  [25]  Kiếm Hiệp28768
 Quyền Đầu (Đệ Thất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]  Kiếm Hiệp14982
 Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)  [45]  Kiếm Hiệp59426
 Sát Thủ Kiếm Vương  [55]  Kiếm Hiệp49519
 Sở Lưu Hương 1, 2, 3 - Long Hổ Phong Vân (Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc, Họa Mi Điểu)  [99]  Kiếm Hiệp257476
 Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình  [12]  Kiếm Hiệp21725
 Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)  [31]  Kiếm Hiệp46473
 Sở Lưu Hương 6 - Đào Hoa Truyền Kỳ  [14]  Kiếm Hiệp24527
 Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ  [12]  Kiếm Hiệp20982
 Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa  [14]  Kiếm Hiệp20441
 Thạch Phong Thành  [39]  Kiếm Hiệp57231
 Thái Cực Đồ  [37]  Kiếm Hiệp70021
 Thái Hoàn Khúc  [32]  Kiếm Hiệp39923
 Thất Lão Kiếm  [58]  Kiếm Hiệp109676
 Thất Sát Thủ  [8]  Kiếm Hiệp8675
 Thất Tinh Long Vương  [25]  Kiếm Hiệp27217
 Thiên Đăng  [31]  Kiếm Hiệp45477
 Thiên Địa Càn Khôn  [35]  Kiếm Hiệp50015
 Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao  [24]  Kiếm Hiệp31995
 Thiên Phật Quyển (Kiếm Khách Hành)  [65]  Kiếm Hiệp142326
 Thiết Huyết Đại Kỳ Đại Kỳ Anh Hùng Truyện)  [27]  Kiếm Hiệp23061
 Thiết Kỵ Môn  [72]  Kiếm Hiệp128408
 Tiên Cô Bảo Kiếm  [54]  Kiếm Hiệp89209
 Tiểu Lý Phi Đao (Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm)  [25]  Kiếm Hiệp38085
 Tiêu Thập Nhất Lang (Tuyệt Tình Nương)  [25]  Kiếm Hiệp29822
 Tình Nhân Tiễn  [27]  Kiếm Hiệp27304
 Trường Sinh Kiếm (Đệ Nhất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]  Kiếm Hiệp6343
 Tuyệt Bất Đê Đầu  [14]  Kiếm Hiệp10908
 Tuyết Hoa Phong Nguyệt  [36]  Kiếm Hiệp44061
 Viên Nguyệt Loan Đao  [32]  Kiếm Hiệp29351
 Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)  [87]  Kiếm Hiệp173579
 Xích Long Châu  [33]  Kiếm Hiệp39518
 Xuân Thu Bút  [28]  Kiếm Hiệp34291
 Xuyên Tâm Lệnh  [22]  Kiếm Hiệp24566
 Yến Thập Tam (Tam Thiếu Gia Chi Kiếm)  [47]  Kiếm Hiệp67497
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢPlease make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Bóng Người Thiên Thu

Nguyễn Thị Hoàng

1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
2.Vũ Thần [16777215]
3.Tinh Thần Biến [16777215]
4.Đại Đường Song Long Truyện [5646694]
5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502557]
6.Lộc Đỉnh Ký [4639745]
7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471324]
8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340936]
9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600551]
10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689862]
11.Phàm Nhân Tu Tiên [2493497]
12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300460]
13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010521]
14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972335]
15.Phong Lưu Pháp Sư [1548914]
16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470038]
17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445738]
18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204071]
19.Lưu Công Kỳ Án [1150637]
20.Cô Gái Đồ Long [1078720]
21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062566]
22.Đàn Chỉ Thần Công [1028846]
23.Điệu Ru Nước Mắt [1026462]
24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959449]
25.Quỷ Bảo [921726]
26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907586]
27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905329]
28.Đông Chu Liệt Quốc [877036]
29.Hắc Nho [852174]
30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843176]
31.Điệu Sáo Mê Hồn [840070]
32.Hóa Huyết Thần Công [756028]
33.Tru Tiên [747774]
34.Thần Điêu Đại Hiệp [745214]
35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661913]
36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622435]
37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592494]
38.Nghịch Thủy Hàn [569368]
39.Hoàn Hảo [557785]
40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536791]
41.Tầm Tần Ký [511989]
42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456257]
43.Thiên Đường [452701]
44.Đạo Ma Nhị Đế [450877]
45.Xu Xu, Đừng Khóc [439789]
46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434019]
47.Bát Tiên Đắc Đạo [427435]
48.Cậu Chó [417258]
49.If You Are Here [411857]
50.Võ Lâm Ngũ Bá [408222]
  Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm