hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Cổ Long [81]CATEGORYREAD
 
Âm Công  [40]
 Kiếm Hiệp170798
 
Anh Hùng Vô Lệ  [18]
 Kiếm Hiệp50270
 
Ân Thù Kiếm Lục  [60]
 Kiếm Hiệp119289
 
Bạch Cốt Lâm  [40]
 Kiếm Hiệp114316
 
Bạch Ngọc Lão Hổ  [10]
 Kiếm Hiệp23625
 
Bất Tử Thần Long (Hộ Hoa Linh)  [32]
 Kiếm Hiệp68860
 
Bá Vương Thương (Đệ Ngũ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp29425
 
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương  [40]
 Kiếm Hiệp73636
 
Bích Ngọc Đao (Đệ Nhị Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp12732
 
Biên Thành Đao Thanh  [36]
 Kiếm Hiệp70244
 
Biên Thành Lãng Tử (Phong Vân Đệ Nhất Đao)  [50]
 Kiếm Hiệp117409
 
Cát Bụi Giang Hồ (Đại Nhân Vật)  [47]
 Kiếm Hiệp81545
 
Cô Lâu Quái Kiệt  [59]
 Kiếm Hiệp198726
 
Cô Tinh Hiệp Lữ  [31]
 Kiếm Hiệp67750
 
Cửu Nguyệt Ưng Phi  [35]
 Kiếm Hiệp69983
 
Đa Tình Hoàn (Đệ Tứ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp15798
 
Đoạn Hồn Tuyệt Cung  [34]
 Kiếm Hiệp73812
 
Đoạn Kiếm Thù  [126]
 Kiếm Hiệp95739
 
Dị Kiếm Khách  [62]
 Kiếm Hiệp133466
 
Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều)  [128]
 Kiếm Hiệp929155
 
Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)  [60]
 Kiếm Hiệp101326
 
Hậu Tiểu Lý Phi Đao (Huyết Tâm Lệnh)  [42]
 Kiếm Hiệp97870
 
Hỏa Tinh Tiêu Thập Nhất Lang  [34]
 Kiếm Hiệp46761
 
Hồng Bào Quái Nhân (Còn tiếp)  [80]
 Kiếm Hiệp171776
 
Huyết Anh Vũ  [16]
 Kiếm Hiệp19824
 
Huyết Sử Võ Lâm (Danh Kiếm Phong Lưu)  [78]
 Kiếm Hiệp178130
 
Khổng Tước Linh (Đệ Tam Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [6]
 Kiếm Hiệp10204
 
Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam  [7]
 Kiếm Hiệp8756
 
Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh  [47]
 Kiếm Hiệp78090
 
Liệp Ưng Ðổ Cục  [6]
 Kiếm Hiệp7698
 
Lôi Âm Ma Công  [62]
 Kiếm Hiệp130396
 
Long Kiếm Truy Hồn  [25]
 Kiếm Hiệp42607
 
Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều  [29]
 Kiếm Hiệp59358
 
Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)  [24]
 Kiếm Hiệp40760
 
Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến (Quyết Chiến Tiền Hậu)  [26]
 Kiếm Hiệp46497
 
Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường  [12]
 Kiếm Hiệp19441
 
Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang  [19]
 Kiếm Hiệp30396
 
Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên  [21]
 Kiếm Hiệp35363
 
Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu  [20]
 Kiếm Hiệp35256
 
Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm  [32]
 Kiếm Hiệp43149
 
Ly Biệt Câu (Đệ Lục Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]
 Kiếm Hiệp11778
 
Ma Đao  [21]
 Kiếm Hiệp26082
 
Mai Hương Kiếm (Kiếm Độc Mai Hương)  [48]
 Kiếm Hiệp79295
 
Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao  [5]
 Kiếm Hiệp7562
 
Phiêu Phong Kiếm Vũ (Phiêu Hương Kiếm Vũ)  [42]
 Kiếm Hiệp48584
 
Phi Thiên Ma  [34]
 Kiếm Hiệp89729
 
Phong Linh Trung Đao Thanh  [25]
 Kiếm Hiệp31617
 
Quyền Đầu (Đệ Thất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]
 Kiếm Hiệp17063
 
Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)  [45]
 Kiếm Hiệp65230
 
Sát Thủ Kiếm Vương  [55]
 Kiếm Hiệp52957
 
Sở Lưu Hương 1, 2, 3 - Long Hổ Phong Vân (Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc, Họa Mi Điểu)  [99]
 Kiếm Hiệp273972
 
Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình  [12]
 Kiếm Hiệp23307
 
Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)  [31]
 Kiếm Hiệp50399
 
Sở Lưu Hương 6 - Đào Hoa Truyền Kỳ  [14]
 Kiếm Hiệp26300
 
Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ  [12]
 Kiếm Hiệp23219
 
Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa  [14]
 Kiếm Hiệp22450
 
Thạch Phong Thành  [39]
 Kiếm Hiệp63654
 
Thái Cực Đồ  [37]
 Kiếm Hiệp74892
 
Thái Hoàn Khúc  [32]
 Kiếm Hiệp43378
 
Thất Lão Kiếm  [58]
 Kiếm Hiệp118860
 
Thất Sát Thủ  [8]
 Kiếm Hiệp9834
 
Thất Tinh Long Vương  [25]
 Kiếm Hiệp30118
 
Thiên Đăng  [31]
 Kiếm Hiệp49228
 
Thiên Địa Càn Khôn  [35]
 Kiếm Hiệp54671
 
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao  [24]
 Kiếm Hiệp35774
 
Thiên Phật Quyển (Kiếm Khách Hành)  [65]
 Kiếm Hiệp153170
 
Thiết Huyết Đại Kỳ Đại Kỳ Anh Hùng Truyện)  [27]
 Kiếm Hiệp25933
 
Thiết Kỵ Môn  [72]
 Kiếm Hiệp138852
 
Tiên Cô Bảo Kiếm  [54]
 Kiếm Hiệp96422
 
Tiểu Lý Phi Đao (Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm)  [25]
 Kiếm Hiệp41397
 
Tiêu Thập Nhất Lang (Tuyệt Tình Nương)  [25]
 Kiếm Hiệp33476
 
Tình Nhân Tiễn  [27]
 Kiếm Hiệp30142
 
Trường Sinh Kiếm (Đệ Nhất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]
 Kiếm Hiệp7037
 
Tuyệt Bất Đê Đầu  [14]
 Kiếm Hiệp12491
 
Tuyết Hoa Phong Nguyệt  [36]
 Kiếm Hiệp48044
 
Viên Nguyệt Loan Đao  [32]
 Kiếm Hiệp33146
 
Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)  [87]
 Kiếm Hiệp183511
 
Xích Long Châu  [33]
 Kiếm Hiệp43287
 
Xuân Thu Bút  [28]
 Kiếm Hiệp37552
 
Xuyên Tâm Lệnh  [22]
 Kiếm Hiệp26816
 
Yến Thập Tam (Tam Thiếu Gia Chi Kiếm)  [47]
 Kiếm Hiệp74539
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Trước Khi Mặt Trời Mọc

Trần Duy Phiên

  Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm