hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Cổ Long [81]CATEGORYREAD
 Âm Công  [40]  Kiếm Hiệp168180
 Anh Hùng Vô Lệ  [18]  Kiếm Hiệp49070
 Ân Thù Kiếm Lục  [60]  Kiếm Hiệp117527
 Bạch Cốt Lâm  [40]  Kiếm Hiệp111604
 Bạch Ngọc Lão Hổ  [10]  Kiếm Hiệp22987
 Bất Tử Thần Long (Hộ Hoa Linh)  [32]  Kiếm Hiệp67268
 Bá Vương Thương (Đệ Ngũ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]  Kiếm Hiệp27988
 Bích Huyết Tẩy Ngân Thương  [40]  Kiếm Hiệp71502
 Bích Ngọc Đao (Đệ Nhị Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]  Kiếm Hiệp12330
 Biên Thành Đao Thanh  [36]  Kiếm Hiệp68740
 Biên Thành Lãng Tử (Phong Vân Đệ Nhất Đao)  [50]  Kiếm Hiệp113817
 Cát Bụi Giang Hồ (Đại Nhân Vật)  [47]  Kiếm Hiệp79344
 Cô Lâu Quái Kiệt  [59]  Kiếm Hiệp195688
 Cô Tinh Hiệp Lữ  [31]  Kiếm Hiệp65963
 Cửu Nguyệt Ưng Phi  [35]  Kiếm Hiệp67570
 Đa Tình Hoàn (Đệ Tứ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]  Kiếm Hiệp15164
 Đoạn Hồn Tuyệt Cung  [34]  Kiếm Hiệp71597
 Đoạn Kiếm Thù  [126]  Kiếm Hiệp93212
 Dị Kiếm Khách  [62]  Kiếm Hiệp130240
 Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều)  [128]  Kiếm Hiệp923169
 Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)  [60]  Kiếm Hiệp98139
 Hậu Tiểu Lý Phi Đao (Huyết Tâm Lệnh)  [42]  Kiếm Hiệp95604
 Hỏa Tinh Tiêu Thập Nhất Lang  [34]  Kiếm Hiệp45276
 Hồng Bào Quái Nhân (Còn tiếp)  [80]  Kiếm Hiệp168095
 Huyết Anh Vũ  [16]  Kiếm Hiệp19085
 Huyết Sử Võ Lâm (Danh Kiếm Phong Lưu)  [78]  Kiếm Hiệp174339
 Khổng Tước Linh (Đệ Tam Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [6]  Kiếm Hiệp9863
 Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam  [7]  Kiếm Hiệp8447
 Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh  [47]  Kiếm Hiệp76012
 Liệp Ưng Ðổ Cục  [6]  Kiếm Hiệp7446
 Lôi Âm Ma Công  [62]  Kiếm Hiệp127381
 Long Kiếm Truy Hồn  [25]  Kiếm Hiệp41562
 Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều  [29]  Kiếm Hiệp57697
 Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)  [24]  Kiếm Hiệp39561
 Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến (Quyết Chiến Tiền Hậu)  [26]  Kiếm Hiệp44780
 Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường  [12]  Kiếm Hiệp18809
 Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang  [19]  Kiếm Hiệp29532
 Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên  [21]  Kiếm Hiệp34161
 Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu  [20]  Kiếm Hiệp34257
 Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm  [32]  Kiếm Hiệp41932
 Ly Biệt Câu (Đệ Lục Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]  Kiếm Hiệp11241
 Ma Đao  [21]  Kiếm Hiệp25320
 Mai Hương Kiếm (Kiếm Độc Mai Hương)  [48]  Kiếm Hiệp77084
 Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao  [5]  Kiếm Hiệp7328
 Phiêu Phong Kiếm Vũ (Phiêu Hương Kiếm Vũ)  [42]  Kiếm Hiệp46630
 Phi Thiên Ma  [34]  Kiếm Hiệp87891
 Phong Linh Trung Đao Thanh  [25]  Kiếm Hiệp30843
 Quyền Đầu (Đệ Thất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]  Kiếm Hiệp16396
 Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)  [45]  Kiếm Hiệp63510
 Sát Thủ Kiếm Vương  [55]  Kiếm Hiệp51888
 Sở Lưu Hương 1, 2, 3 - Long Hổ Phong Vân (Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc, Họa Mi Điểu)  [99]  Kiếm Hiệp268792
 Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình  [12]  Kiếm Hiệp22778
 Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)  [31]  Kiếm Hiệp49045
 Sở Lưu Hương 6 - Đào Hoa Truyền Kỳ  [14]  Kiếm Hiệp25775
 Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ  [12]  Kiếm Hiệp22514
 Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa  [14]  Kiếm Hiệp21874
 Thạch Phong Thành  [39]  Kiếm Hiệp61799
 Thái Cực Đồ  [37]  Kiếm Hiệp73668
 Thái Hoàn Khúc  [32]  Kiếm Hiệp42380
 Thất Lão Kiếm  [58]  Kiếm Hiệp116497
 Thất Sát Thủ  [8]  Kiếm Hiệp9527
 Thất Tinh Long Vương  [25]  Kiếm Hiệp29328
 Thiên Đăng  [31]  Kiếm Hiệp48229
 Thiên Địa Càn Khôn  [35]  Kiếm Hiệp53362
 Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao  [24]  Kiếm Hiệp34591
 Thiên Phật Quyển (Kiếm Khách Hành)  [65]  Kiếm Hiệp150063
 Thiết Huyết Đại Kỳ Đại Kỳ Anh Hùng Truyện)  [27]  Kiếm Hiệp25107
 Thiết Kỵ Môn  [72]  Kiếm Hiệp136144
 Tiên Cô Bảo Kiếm  [54]  Kiếm Hiệp94347
 Tiểu Lý Phi Đao (Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm)  [25]  Kiếm Hiệp40508
 Tiêu Thập Nhất Lang (Tuyệt Tình Nương)  [25]  Kiếm Hiệp32277
 Tình Nhân Tiễn  [27]  Kiếm Hiệp29322
 Trường Sinh Kiếm (Đệ Nhất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]  Kiếm Hiệp6852
 Tuyệt Bất Đê Đầu  [14]  Kiếm Hiệp11981
 Tuyết Hoa Phong Nguyệt  [36]  Kiếm Hiệp46966
 Viên Nguyệt Loan Đao  [32]  Kiếm Hiệp32142
 Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)  [87]  Kiếm Hiệp180645
 Xích Long Châu  [33]  Kiếm Hiệp42370
 Xuân Thu Bút  [28]  Kiếm Hiệp36685
 Xuyên Tâm Lệnh  [22]  Kiếm Hiệp26202
 Yến Thập Tam (Tam Thiếu Gia Chi Kiếm)  [47]  Kiếm Hiệp72197
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Tiếng Vọng Thái Bình Dương

Nguyễn Văn Tâm

  Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm