hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Cổ Long [81]CATEGORYREAD
 Âm Công  [40]  Kiếm Hiệp163683
 Anh Hùng Vô Lệ  [18]  Kiếm Hiệp46935
 Ân Thù Kiếm Lục  [60]  Kiếm Hiệp114416
 Bạch Cốt Lâm  [40]  Kiếm Hiệp107470
 Bạch Ngọc Lão Hổ  [10]  Kiếm Hiệp21939
 Bất Tử Thần Long (Hộ Hoa Linh)  [32]  Kiếm Hiệp64170
 Bá Vương Thương (Đệ Ngũ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]  Kiếm Hiệp25884
 Bích Huyết Tẩy Ngân Thương  [40]  Kiếm Hiệp67610
 Bích Ngọc Đao (Đệ Nhị Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]  Kiếm Hiệp11646
 Biên Thành Đao Thanh  [36]  Kiếm Hiệp66017
 Biên Thành Lãng Tử (Phong Vân Đệ Nhất Đao)  [50]  Kiếm Hiệp109205
 Cát Bụi Giang Hồ (Đại Nhân Vật)  [47]  Kiếm Hiệp76155
 Cô Lâu Quái Kiệt  [59]  Kiếm Hiệp190005
 Cô Tinh Hiệp Lữ  [31]  Kiếm Hiệp63284
 Cửu Nguyệt Ưng Phi  [35]  Kiếm Hiệp64607
 Đa Tình Hoàn (Đệ Tứ Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]  Kiếm Hiệp14404
 Đoạn Hồn Tuyệt Cung  [34]  Kiếm Hiệp68187
 Đoạn Kiếm Thù  [126]  Kiếm Hiệp90188
 Dị Kiếm Khách  [62]  Kiếm Hiệp125272
 Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều)  [128]  Kiếm Hiệp913314
 Giang Hồ Tứ Quái (Hoan Lạc Anh Hùng)  [60]  Kiếm Hiệp92962
 Hậu Tiểu Lý Phi Đao (Huyết Tâm Lệnh)  [42]  Kiếm Hiệp91458
 Hỏa Tinh Tiêu Thập Nhất Lang  [34]  Kiếm Hiệp42893
 Hồng Bào Quái Nhân (Còn tiếp)  [80]  Kiếm Hiệp162010
 Huyết Anh Vũ  [16]  Kiếm Hiệp18019
 Huyết Sử Võ Lâm (Danh Kiếm Phong Lưu)  [78]  Kiếm Hiệp168400
 Khổng Tước Linh (Đệ Tam Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [6]  Kiếm Hiệp9367
 Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam  [7]  Kiếm Hiệp7891
 Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh  [47]  Kiếm Hiệp72048
 Liệp Ưng Ðổ Cục  [6]  Kiếm Hiệp6999
 Lôi Âm Ma Công  [62]  Kiếm Hiệp122789
 Long Kiếm Truy Hồn  [25]  Kiếm Hiệp39737
 Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều  [29]  Kiếm Hiệp55533
 Lục Tiểu Phụng 2 - Phượng Gáy Trời Nam (Tú Hoa Đại Đạo)  [24]  Kiếm Hiệp38044
 Lục Tiểu Phụng 3 - Tiền Chiến Hậu Chiến (Quyết Chiến Tiền Hậu)  [26]  Kiếm Hiệp42642
 Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường  [12]  Kiếm Hiệp18073
 Lục Tiểu Phụng 5 - U Linh Sơn Trang  [19]  Kiếm Hiệp28463
 Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên  [21]  Kiếm Hiệp32584
 Lục Tiểu Phụng 7 - Kiếm Thần Nhất Tiếu  [20]  Kiếm Hiệp32731
 Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm  [32]  Kiếm Hiệp40049
 Ly Biệt Câu (Đệ Lục Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [9]  Kiếm Hiệp10626
 Ma Đao  [21]  Kiếm Hiệp24190
 Mai Hương Kiếm (Kiếm Độc Mai Hương)  [48]  Kiếm Hiệp73294
 Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao  [5]  Kiếm Hiệp6838
 Phiêu Phong Kiếm Vũ (Phiêu Hương Kiếm Vũ)  [42]  Kiếm Hiệp44126
 Phi Thiên Ma  [34]  Kiếm Hiệp84963
 Phong Linh Trung Đao Thanh  [25]  Kiếm Hiệp29495
 Quyền Đầu (Đệ Thất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [14]  Kiếm Hiệp15525
 Sa Mạc Thần Ưng (Đại Địa Phi Ưng)  [45]  Kiếm Hiệp60701
 Sát Thủ Kiếm Vương  [55]  Kiếm Hiệp50490
 Sở Lưu Hương 1, 2, 3 - Long Hổ Phong Vân (Huyết Hải Phiêu Hương, Đại Sa Mạc, Họa Mi Điểu)  [99]  Kiếm Hiệp261221
 Sở Lưu Hương 4 - Quỷ Luyến Hiệp Tình  [12]  Kiếm Hiệp22097
 Sở Lưu Hương 5 - Lưu Hương Đạo Soái (Biển Bức Truyền Kỳ)  [31]  Kiếm Hiệp47304
 Sở Lưu Hương 6 - Đào Hoa Truyền Kỳ  [14]  Kiếm Hiệp24994
 Sở Lưu Hương 7 - Tân Nguyệt Truyền Kỳ  [12]  Kiếm Hiệp21471
 Sở Lưu Hương 8 - Ngọ Dạ Lan Hoa  [14]  Kiếm Hiệp20814
 Thạch Phong Thành  [39]  Kiếm Hiệp58884
 Thái Cực Đồ  [37]  Kiếm Hiệp71282
 Thái Hoàn Khúc  [32]  Kiếm Hiệp40757
 Thất Lão Kiếm  [58]  Kiếm Hiệp112217
 Thất Sát Thủ  [8]  Kiếm Hiệp8993
 Thất Tinh Long Vương  [25]  Kiếm Hiệp27902
 Thiên Đăng  [31]  Kiếm Hiệp46216
 Thiên Địa Càn Khôn  [35]  Kiếm Hiệp50924
 Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao  [24]  Kiếm Hiệp33018
 Thiên Phật Quyển (Kiếm Khách Hành)  [65]  Kiếm Hiệp144746
 Thiết Huyết Đại Kỳ Đại Kỳ Anh Hùng Truyện)  [27]  Kiếm Hiệp23758
 Thiết Kỵ Môn  [72]  Kiếm Hiệp131156
 Tiên Cô Bảo Kiếm  [54]  Kiếm Hiệp90805
 Tiểu Lý Phi Đao (Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm)  [25]  Kiếm Hiệp38921
 Tiêu Thập Nhất Lang (Tuyệt Tình Nương)  [25]  Kiếm Hiệp30661
 Tình Nhân Tiễn  [27]  Kiếm Hiệp28054
 Trường Sinh Kiếm (Đệ Nhất Truyền Kỳ, Thất Chủng Võ Khí)  [3]  Kiếm Hiệp6531
 Tuyệt Bất Đê Đầu  [14]  Kiếm Hiệp11237
 Tuyết Hoa Phong Nguyệt  [36]  Kiếm Hiệp44948
 Viên Nguyệt Loan Đao  [32]  Kiếm Hiệp30414
 Võ Lâm Tuyệt Địa (Võ Lâm Ngoại Sử)  [87]  Kiếm Hiệp176239
 Xích Long Châu  [33]  Kiếm Hiệp40488
 Xuân Thu Bút  [28]  Kiếm Hiệp35252
 Xuyên Tâm Lệnh  [22]  Kiếm Hiệp25107
 Yến Thập Tam (Tam Thiếu Gia Chi Kiếm)  [47]  Kiếm Hiệp69266
TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤUENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MIỀN NAM 1957-1975GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975TỦ SÁCH TUỔI HOATÍN ĐỨC THƯ XÃMỤC LỤC TÁC GIẢ


Please make a
donation to help us
pay for hosting cost
and keep this
website free

Bà Chúa 8 Cửa Ngục

Nguyễn Thụy Long

  Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm