vietmessenger.com


Nhật Tiến & Nhật Tuấn

Quê Nhà Quê Người (Còn tiếp)

MỤC LỤC


QUÊ NGƯỜI
  Cái Thuở Ban Đầu
Những viết sỏi trên đường
  Tha Thẩn Sân Trường
  Ngày Nàng Trở Lại
  Hương Vị Ngày Xưa

QUÊ NHÀ
  Đá Trắng
  Một cái chết thong thả
  Công ty vẽ chân dung
  Người thứ ba
  Vườn vắng
  Chùa trên núi