vietmessenger.com


Những Tên Ác Quỷ Của Y Khoa Dưới Thời Đệ Nhị Thế Chiến

Christian Bernadac

Những Tên Ác Quỷ Của Y Khoa Dưới Thời Đệ Nhị Thế Chiến

MỤC LỤC

1. Loạt Thí Nghiệm Vĩ Đại Lần Đầu
2. Chết Vì Lạnh
3. Nini Ơi, Chúng Ta Sẽ Trở Thành Triệu Phú
4. Kế Hoạch New York
5. L.S.D. Hay Là Huyết Thanh Nói Thật
6. Những Con Thỏ Nhỏ Ở Ravensbruck
7. Các Trẻ Sinh Đôi Của Mengelle
8. Các Nhà Sưu Tập Sọ, Da… Người
9. Đồng Tính Luyến Ái
10. Để Xem Cho Biết…
11. Các Khảo Nghiệm Bí Mật Về Độc Chất
12. Những Cây Khô
13. Cuộc Chiến Bằng Độc Khí
14. Kế Hoạch "Ống Thu Lôi"
15. R.17 Và Thuốc Bột Của Những Tên Lang Băm
16. Dùng Đến Búa Tài Xồi Để Chỉ Trắc Nghiệm Chiếc Mũ Đá Banh
17. Vị Niên Trưởng Của Giới Y Sĩ Ác Ôn!
18. Những Đứa Trẻ Tại Trại Neuengamme
19. Cuộc Thanh Toán Các Con Bệnh Bằng Cái Chết Nhẹ Nhàng
20. Ngày Nay Thì Sao?