vietmessenger.com


Ngoài Vùng Phủ Sóng

Marta Dzido

Ngoài Vùng Phủ Sóng

MỤC LỤC

1. The number you are trying to reach
2. Chúng tôi sẽ gọi lại cho chị
3. Con ca ve hâm
4. Cô ấy không bao giờ tới
5. Hãy thật đẹp
6. Hình vuông đen trên nền đen
7. Con ăn cắp xinh đẹp
8. Domestos lên não
9. Ở đâu khuôn mặt của tôi?
10. Giữ cho thẳng