vietmessenger.com


Phạm Thiên Thư

Đoạn Trường Vô Thanh

MỤC LỤC

I. Xưa là giọt lệ
II. Sớm tếch bến hồng
III. Ruổi rong nhật nguyệt
IV. Bông chờ bên sông
V. So dây sóng gợn
VI. Vương mấy tơ đồng
VII. Trăm năm sương nổi
VIII. Tẩy nước cành dương
IX. Năm cung trường lệ
X. Hộp gỗ trầm hương
XI. Những đêm tàn rượu
XII. Dậy sóng Tiền Đường
XIII. Ngỡ ngàng bọt nước
XIV. Hoà tan dặm trường
XV. Ào ào ngọn gió
XVI. Ai để hoa dung
XVII. Lòng như khối ngọc
XVIII. Khói mờ ngoài sông
XIX. Nàng rằng suối chảy
XX. Chải tóc thu phong
XXI. Tơ thiêng nhập hoá
XXII. Mây thu cuộn vàng
XXIII. Bao năm tơ tưởng
XXIV. Lắng tiếng chim vang
XXV. Kiều ngồi ven suối
XXVI. Báo ngày xuân quang
XXVII. Tìm động hoa vàng